การประชุมประจำปีคณะทำงาน (Ocean and Fisheries Working Group: OFWG) ครั้งที่ 2 หรือ OFWG 15 ผ่านระบบออนไลน์ (virtual meeting)

 กองประมงต่างประเทศ

การประชุมประจำปีคณะทำงาน (Ocean and Fisheries Working Group: OFWG) ครั้งที่ 2 หรือ OFWG 15 ผ่านระบบออนไลน์ (virtual meeting) 

กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ

 เผยเเพร่: 2020-10-20  |   ข่าววันที่: 2020-10-20 |  อ่าน: 188 ครั้ง
 

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง คณะทำงานมหาสมุทรและการประมง (Ocean and Fisheries Working Group: OFWG) เอเปค ประกอบด้วยผู้แทนจากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมประจำปีคณะทำงาน OFWG ครั้งที่ 2 หรือ OFWG 15 ผ่านระบบออนไลน์ (virtual meeting) โดยมีนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทช. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนคณะทำงาน OFWG ประเทศไทย โดยประเด็นหลักในการประชุม ได้แก่ การนำเสนอแผนการดำเนินงานโรดแมปการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย (Implementation plan for Roadmap on Combatting IUU Fishing) แผนการดำเนินงานโรดแมปการจัดการขยะทะเล (Implementation plan for Roadmap on Marine Debris Management) ความก้าวหน้าโครงการภายใต้คณะทำงาน OFWG รวมถึงผลกระทบและการรับมือกับการระบาดของโรค Covid-19 ที่มีผลต่อภาคประมง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,551)  >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,823) >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,792) >> ประวัติองค์กร.. (2,753) องค์การการค้าโลก (WTO).. (2,090) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (2,077) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (1,837) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (APEC).. (1,798) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,230) สหภาพยุโรป (EU).. (1,214) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,131) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (1,103) ข้อมูลองค์กรระหว่างประเทศ.. (939) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (880) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (876) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (804) ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC).. (798) สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA).. (787) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (769) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT).. (758)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900