คณะทำงานเฉพาะกิจ (Ad Hoc Task Force) ของประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำนโยบายประมงอาเซียน ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์

 กองประมงต่างประเทศ

คณะทำงานเฉพาะกิจ (Ad Hoc Task Force) ของประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำนโยบายประมงอาเซียน ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์  

องค์กรระหว่างประเทศ

 เผยเเพร่: 2020-11-24  |   ข่าววันที่: 2020-11-24 |  อ่าน: 123 ครั้ง
 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมตะพัดทอง กองประมงต่างประเทศ คณะทำงานเฉพาะกิจ (Ad Hoc Task Force) ของประเทศไทย ประกอบด้วย นายพลพิศิลป์ สุวรรณชัย ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ นางชวนพิศ จันทรวราทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ และนายนฤพล สุขุมาสวิน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำนโยบายประมงอาเซียน ครั้งที่ 2 (the 2nd Meeting of the Ad Hoc Task Force on the Development of ASEAN General Fisheries Policy Feasibility Study) ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมด้วยนายอดิศร พร้อมเทพ ในฐานะรองประธานถาวรคณะทำงานเฉพาะกิจของอาเซียน เพื่อพิจารณาทางเลือกของนโยบายและข้อเสนอแนะ ที่ได้จากรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำนโยบายประมงอาเซียนและนำเสนอต่อคณะทำงานด้านการประมงอาเซียนเพื่อพิจารณาต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,562)  >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,835) >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,800) >> ประวัติองค์กร.. (2,764) องค์การการค้าโลก (WTO).. (2,260) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (2,081) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (1,932) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (APEC).. (1,885) สหภาพยุโรป (EU).. (1,261) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,234) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,136) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (1,109) ข้อมูลองค์กรระหว่างประเทศ.. (972) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (884) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (884) ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC).. (820) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (807) สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA).. (795) โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS).. (781) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (771)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900