กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ กองประมงต่างประเทศ

  •  Hit 20 อันดับ
  • องค์การการค้าโลก (WTO).. (6,250)  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (APEC).. (4,159) >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,836) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (3,154) >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,967) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,951) >> ประวัติองค์กร.. (2,929) สหภาพยุโรป (EU).. (2,738) โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS).. (1,968) ข้อมูลองค์กรระหว่างประเทศ.. (1,743) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,319) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (1,223) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,197) กรีนพีซ (GREENPEACE).. (1,191) สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA).. (1,179) ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC).. (1,176) คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC).. (1,120) ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC).. (1,115) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (1,088) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT).. (1,037)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900