กองประมงต่างประเทศให้การต้อนรับผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก 1 กรมเอเชียตะวันออก

 กองประมงต่างประเทศ

กองประมงต่างประเทศให้การต้อนรับผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก 1 กรมเอเชียตะวันออก 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-10-12  |   ข่าววันที่: 2020-10-09 |  อ่าน: 146 ครั้ง
 

        เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประมง ในฐานะผู้แทนกรมประมง ให้การต้อนรับนางสาลินี ผลประไพ ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก 1 กรมเอเชียตะวันออก เนื่องในวาระเข้ารับหน้าที่ โดยได้มีการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการประมงระหว่างไทย – อินโดนีเซีย และการประมงระหว่างไทย – ติมอร์ – เลสเต 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,562)  >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,835) >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,800) >> ประวัติองค์กร.. (2,764) องค์การการค้าโลก (WTO).. (2,259) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (2,081) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (1,928) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (APEC).. (1,885) สหภาพยุโรป (EU).. (1,261) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,234) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,136) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (1,109) ข้อมูลองค์กรระหว่างประเทศ.. (972) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (884) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (884) ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC).. (820) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (807) สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA).. (795) โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS).. (781) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (771)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900