ข่าวประชาสัมพันธ์ กองประมงต่างประเทศ

  •  Hit 20 อันดับ
  • องค์การการค้าโลก (WTO).. (7,082)  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค (APEC).. (4,520) >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,958) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (3,709) สหภาพยุโรป (EU).. (3,083) >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (3,059) >> ประวัติองค์กร.. (3,059) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (3,008) โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS).. (2,378) ข้อมูลองค์กรระหว่างประเทศ.. (1,897) ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC).. (1,443) สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA).. (1,410) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,377) คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC).. (1,358) กรีนพีซ (GREENPEACE).. (1,346) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (1,291) ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC).. (1,278) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (1,258) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,247) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT).. (1,193)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900