ตรวจเรือบูรณาการวันที่ 16 มิถุนายน 2563

 ด่านตรวจประมงคุระบุรี

ตรวจเรือบูรณาการวันที่ 16 มิถุนายน 2563 HOT ตรวจเรือบูรณาการวันที่ 16 มิถุนายน 2563..คลิก

        เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายไพโรจน์ ก้องสุวรรณคีรี หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงคุระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพประจำศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมตรวจบูรณาการเรือประมงทะเล กับหน่วยป้องกัน และปราบปรามประมงทะเล บริเวณเกาะสุรินทร์ พังงา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!