ประชาสัมพันธ์ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์ และคณะฯได้เยี่ยมชมและศึกษาการทำงานของ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงคุระบุรี

 ด่านตรวจประมงคุระบุรี

ประชาสัมพันธ์ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์ และคณะฯได้เยี่ยมชมและศึกษาการทำงานของ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงคุระบุรี HOT ประชาสัมพันธ์  หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์ และคณะฯได้เยี่ยมชมและศึกษาการทำงานของ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงคุระบุรี..คลิก

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายศราวุธ คเชนทองสุวรรณ์ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์ และคณะฯได้เยี่ยมชมและศึกษาการทำงานของ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงคุระบุรี เกี่ยวกับการควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมง อาทิ เช่น การตรวจสอบเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือ การสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ การอนุมัติน้ำหนักสัตว์น้ำจากระบบ TFCCS เป็นต้น ทางคณะฯได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง คุระบุรี เป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!