ข่าวประชามสัมพันธ์ การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดพิกัดลงในเครื่อง GPS ในเรือประมง

 ด่านตรวจประมงคุระบุรี


ข่าวประชามสัมพันธ์ การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดพิกัดลงในเครื่อง GPS ในเรือประมง        ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563  เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงคุระบุรีได้ดำเนินการ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดพิกัดลงในเครื่อง GPS ในเรือประมง และเขตห้ามทำการประมง แก่เจ้าของเรือประมงและผู้ควบคุมเรือประมง พร้อมทั้งแนะนำการใช้งานและประโยชน์ของแอปพลิเคชั่น Fisheries Touch ให้แก่เจ้าของเรือประมงทราบและให้เจ้าของเรือประมงทำเรื่องติดต่อขอรับบัญชีเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่นดังกล่าวในวันและเวลาราชการ ผลที่ได้รับคือสามารถสร้างรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวเขตห้ามทำการประมงแก่เจ้าของเรือประมงและผู้ควบคุมเรือเป็นอย่างมาก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงคุระบุรี

     400/5 หมู่ที่ 3 ต.คุระ  อ.คุระบุรี  จ.พังงา 82150    pipokura@gmail.com   076-410562   076-410563