ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง


ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง นำโดยนายธนวินท์ พุ่มไสว ตำแหน่งนายท้ายเรือ ส.2 หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 4 นาย ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ในแหล่งน้ำสาธารณะเขตพื้นที่ อำเภอเชียงม่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ผลการปฏิบัติงาน ร่วมบูรณาการกับประมงอำเภอเชียงม่วน และประมงอำเภอเชียงคำ ออกตรวจพื้นที่แหล่งน้ำสาธารณะเขตพื้นที่ วัดทุ่งหนอง ม.5 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา และบ้านบ่อน้อย ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ไม่พบผู้กระทำความผิดกฎหมายประมงได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการทำประมง และพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเข้าสำรวจข้อมูลพื้นฐาน โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในน่านน้ำภายใน พื้นที่บ้านสระ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา และบ้านบ่อน้อย ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ติดตามผลการปฏิบัติงานหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล (เชียงใหม่)   111   ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่จังหวัดเชียงราย   103  ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่จังหวัดเชียงราย   100  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2565   98  ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่จังหวัดเชียงราย   97  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2565   94  ติดตามผลการปฏิบัติงานหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล (เชียงใหม่)   93  ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่จังหวัดลำปาง   91  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2565   88  ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำ...  86

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง

     ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง เลขที่ 245 หมู่ที่ 14 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000    kiulom.lp@gmail.com   054-334183   054-334183   แฟนเพจ