โครงการยุวประมง

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง


โครงการยุวประมง 

ข่าว กตป.


ในวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2562 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง โดย นายชูศักดิ์ จงงาม หัวหน้าหน่วยฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดฝึกอบรมโครงการ “ยุวประมง” รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ ห้องประชุมโรงเรียนล้อมแรดวิทยา ผู้เข้ารับการอบรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนล้อมแรดวิทยา จำนวน 40 คน โดยมีผู้อำนวยการป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) เจ้าหน้าที่ คณะอาจารย์มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฯ พร้อมเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการ“ยุวประมง” รุ่นที่ 3 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2562

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ติดตามผลการปฏิบัติงานหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล (เชียงใหม่)   111   ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่จังหวัดเชียงราย   103  ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่จังหวัดเชียงราย   100  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2565   98  ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่จังหวัดเชียงราย   97  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2565   94  ติดตามผลการปฏิบัติงานหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล (เชียงใหม่)   93  ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่จังหวัดลำปาง   91  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2565   88  ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำ...  86

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง

     ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง เลขที่ 245 หมู่ที่ 14 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000    kiulom.lp@gmail.com   054-334183   054-334183   แฟนเพจ