ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง


ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา..คลิก

ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานและลูกจ้าง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง กองตรวจการประมง กรมประมง

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง

รายละเอียด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง เลขที่ 245 หมู่ที่ 14 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000  email  kiulom.lp@gmail.com  โทรศัพท์ 054-334183  FAX 054-334183  แฟนเพจ แฟนเพจ
CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6