โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปี 2565

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง


โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปี 2565 วันที่ 5 มีนาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง โดยนางสาวพิมพ์ผกา พวงสมบัติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับประมงอำเภอเมืองพะเยา ประมงอำเภอเชียงคำ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมตกปลาเชิงอนุรักษ์ โดยมีนายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ เป็นประธานในพิธี เหวี่ยงเบ็ดตกปลาเพื่อร่วมกิจกรรมตกปลาเชิงอนุรักษ์ และชิมอาหารของกลุ่มวิสาหกิจฮักหนองเล็งทราย เยี่ยมชมนิทรรศการ และติดตามโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปี 2565 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท้องที่ท้องถิ่นตำบลเจริญราษฎร์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ท่าเรืออเมซอนหนองเล็งทราย บ้านสันสลี หมู่ 7 ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ติดตามผลการปฏิบัติงานหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล (เชียงใหม่)   180   ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.จังหวัดพะเย...  169  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2565   167  ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่จังหวัดลำปาง   160  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2565   159  ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่จังหวัดเชียงราย   159  ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่จังหวัดเชียงราย   158  ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่จังหวัดเชียงราย   156  ติดตามผลการปฏิบัติงานหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล (เชียงใหม่)   146  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2565   146


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง

     ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง เลขที่ 245 หมู่ที่ 14 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000    kiulom.lp@gmail.com   054-334183   054-334183   แฟนเพจ