ประชาสัมพันธ์

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

ประชาสัมพันธ์ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-07-23  |   ข่าววันที่: 2020-07-22 |  อ่าน: 69 ครั้ง
 

        วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2563 นายจิรวิช จุลบุษปะ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง มอบหมายให้นายวิชัย จันสังสา ช่างเครื่องเรือ ช3 พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยฯ รวม 5 นาย เป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช,สำนักงานประมงอำเภอหัวไทรและสำนักงานประมงอำเภอปากพนัง โครงการบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรม และการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง หลักสูตร"ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่" พื้นที่อำเภอหัวไทรและอำเภอปากพนัง จำนวน 30 ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหัวไทร โดยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2548 และฉบับแก้ไข พ.ศ.2560 ออกปฏิบัติงานร่วมกับประมงอำเภอหัวไทร,ผู้นำชุมชน,ประมงอาสา ประชาสัมพันธ์มาตรการด้านการประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง เงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.2563 ซึ่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2563 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง.. (508)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (201) ควบคุมการทำการประมง.. (162) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (161) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (155) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (150) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด).. (147) ควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย.. (145) ควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย.. (145) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา .. (145) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในทะเลสาบสงขลา.. (144) ปล่อยกุังก้ามกราม.. (142) ฝึกอบรมโครงการยุวประมง รุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2563 .. (137) ควบคุมการทำการประมงในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา .. (137) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด).. (137) พิธีเผาทำลายเครืองประมงผิดกฏหมาย.. (129) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด.. (125) กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (124) การควบคุมการทำประมงพื้นที่ แหล่งน้ำจืด.. (121) ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน.. (118)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

     222 หมู่ 6 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  93120