พิธีเผาทำลายเครืองประมงผิดกฏหมาย

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

พิธีเผาทำลายเครืองประมงผิดกฏหมาย 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-06-20  |   ข่าววันที่: 2020-06-20 |  อ่าน: 119 ครั้ง
 

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. นายจิรวิช จุลบุษปะ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง? เจ้าหน้าที่หน่วยฯ พร้อมด้วยสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 2 (สงขลา) หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเผ่าทำลายเครื่องมือประมงผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 มาตรา 67(2) และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอธิบดีกรมประมง ป้อง ปราบ ปราม บูรณาการร่วมขององค์กรและชุมชนในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ณ ลานฝขขฝวัดแหลมจาก ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  โดยมีนายเดชอิศม์ ขาวทอง สส.เขต 5 สงขลาเป็นประธาน 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง.. (497)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (182) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (146) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (145) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (140) ควบคุมการทำการประมง.. (138) ควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย.. (137) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา .. (133) ควบคุมการทำการประมงในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา .. (129) ปล่อยกุังก้ามกราม.. (129) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด).. (129) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในทะเลสาบสงขลา.. (128) ฝึกอบรมโครงการยุวประมง รุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2563 .. (127) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด).. (127) ควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย.. (120) พิธีเผาทำลายเครืองประมงผิดกฏหมาย.. (119) การควบคุมการทำประมงพื้นที่ แหล่งน้ำจืด.. (113) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด.. (111) ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน.. (110) กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (108)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

     222 หมู่ 6 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  93120