กิจกรรม 5 ส และพัฒนาปรับภูมิทัศน์ของหน่วยงาน

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

กิจกรรม 5 ส และพัฒนาปรับภูมิทัศน์ของหน่วยงาน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-03-02  |   ข่าววันที่: 2020-02-07 |  อ่าน: 38 ครั้ง
 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น นายสมชาย แสงกลัด หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง ประชุมประจำเดือนมอบแนวทางการปฏิบัติงานของท่านอธิบดีกรมประมง (นายมีศักดิ์ ภักดีคง) และผู้อำนวยการกองตรวจการประมง (นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี) (4M) ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ได้รับทราบพร้อมร่วมทำกิจกรรม 5 ส และพัฒนาปรับภูมิทัศน์ของหน่วยงานทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น นายสมชาย แสงกลัด หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง ประชุมประจำเดือนมอบแนวทางการปฏิบัติงานของท่านอธิบดีกรมประมง (นายมีศักดิ์ ภักดีคง) และผู้อำนวยการกองตรวจการประมง (นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี) (4M) ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ได้รับทราบพร้อมร่วมทำกิจกรรม 5 ส และพัฒนาปรับภูมิทัศน์ของหน่วยงานทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง.. (497)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (187) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (155) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (147) ควบคุมการทำการประมง.. (140) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (140) ควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย.. (138) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา .. (134) ควบคุมการทำการประมงในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา .. (130) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในทะเลสาบสงขลา.. (129) ปล่อยกุังก้ามกราม.. (129) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด).. (129) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด).. (129) ฝึกอบรมโครงการยุวประมง รุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2563 .. (127) ควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย.. (125) พิธีเผาทำลายเครืองประมงผิดกฏหมาย.. (120) การควบคุมการทำประมงพื้นที่ แหล่งน้ำจืด.. (113) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด.. (111) ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน.. (111) กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (109)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

     222 หมู่ 6 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  93120