ฝึกอบรมโครงการยุวประมง รุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2563

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

ฝึกอบรมโครงการยุวประมง รุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2563  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-01-27  |   ข่าววันที่: 2020-01-27 |  อ่าน: 165 ครั้ง
 

วันที่ 23-24 มกราคม 2563 นายสมชาย แสงกลัด หัวหน้าหน่วยฯพัทลุงพร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการยุวประมง รุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2563 ของกรมประมง จำนวน 40 ราย ณ โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เพื่อสร้างกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเองและนำความรู้ที่ได้ศึกษาไปบอกกล่าวกับผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพประมงและประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวประมงในท้องถิ่นให้ความร่วมมือกับทางราชการบริหารจัดการอย่างถูกวิธี หยุดทำลายและมีสัตว์น้ำไว้ใช้อย่างยั่งยืน โดยมีนายสมพร มณีรัตน์ นายอำเภอปากพะยูน เป็นประธานในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง.. (547)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (265) ควบคุมการทำการประมง.. (231) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (205) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (195) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (193) ควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย.. (190) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด).. (188) พิธีเผาทำลายเครืองประมงผิดกฏหมาย.. (183) ปล่อยกุังก้ามกราม.. (183) ควบคุมการทำการประมงในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา .. (182) กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา .. (180) ควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย.. (178) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในทะเลสาบสงขลา.. (170) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด).. (170) กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (165) ฝึกอบรมโครงการยุวประมง รุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2563 .. (165) กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง(การควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด.. (163) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง.. (156) การควบคุมการทำประมงพื้นที่ แหล่งน้ำจืด.. (153)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง

     222 หมู่ 6 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  93120