ประชาสัมพันธ์การจัดทำรายงานและหน้าที่ของท่าเทียบเรือประมง

 ด่านตรวจประมงหลังสวน


ประชาสัมพันธ์การจัดทำรายงานและหน้าที่ของท่าเทียบเรือประมง 

คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านร...


เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง หลังสวน ได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลา
จัดทำรายงาน ตามแบบบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ หรือนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมง

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!