ประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชาวประมง ในพื้นที่อำเภอหลังสวนและอำเภอทุ่งตะโก จ.ชุมพร

 ด่านตรวจประมงหลังสวน

ประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชาวประมง ในพื้นที่อำเภอหลังสวนและอำเภอทุ่งตะโก จ.ชุมพร 

คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet

 เผยเเพร่: 2017-08-04  |   ข่าววันที่: 2017-03-30 |  อ่าน: 416 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมชาวประมงปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงหลังสวน จัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาวประมง ให้กับชาวประมงในพื้นที่อำเภอหลังสวน และอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร จำนวน 40 ราย เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ เรื่องระเบียบวิธีปฏิบัติในการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง และการเขียนสมุดบันทึกการทำประมง


  •  Hit 20 อันดับ
  • จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าปากตะโก.. (612)  กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมประมง เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง หลังสวน.. (431) ประชาสัมพันธ์การจัดทำรายงานและหน้าที่ของท่าเทียบเรือประมง.. (422) ประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชาวประมง ในพื้นที่อำเภอหลังสวนและอำเภอทุ่งตะโก จ.ชุมพร.. (416) กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือประมง ออกตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง หลังสวน.. (411) ภาพการปฏิบัติงานตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือประมง (ก.พ.61) .. (396) เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์แจ้งเข้า-ออก หลังสวน ตรวจประเมินการจัดทำรายงานของท่าเทียบเรือประมง.. (380) ภาพปฏิบัติงานตรวจการเข้าออกเรือประมง (ก.พ.61) .. (378) คณะชุดปรับมาตรฐานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง เดินทางมาให้การอบรม และแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานของชุดสหวิชาชีพ.. (378) ประชาสัมพันธ์การจัดทำรายงานและหน้าที่ของท่าเทียบเรือประมง ตามประกาศกรมประมงฉบับใหม่.. (377) ภาพปฏิบัติงานตรวจการเข้าออกเรือประมง (ม.ค.61) .. (364) เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าประจำศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือประมง หลังสวน ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการประเมินน้ำหนักสัตว์น้ำแต่ละชนิด.. (359) รองเสธ.ทรภ.1 เยี่ยมศูนย์ควบคุมฯ หลังสวน.. (359) ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการตรวจงานสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ .. (335) รอง ผอ.ศรชล.เขต 1/รอง ผบ.ทรภ.1 และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง หลังสวน.. (324) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง หลังสวน.. (321) หน้าหลัก.. (314) ภาพการปฏิบัติงานตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือประมง (มิ.ย.61) .. (313) โครงการฝึกอบรมการทำเว็บไซต์กรมประมงให้บุคลากรส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2.. (307) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง หลังสวน.. (305)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงหลังสวน

     ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง หลังสวน 100 หมู่ 6 ต.ปากน้ำ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150