ประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชาวประมง ในพื้นที่อำเภอหลังสวนและอำเภอทุ่งตะโก จ.ชุมพร

 ด่านตรวจประมงหลังสวน


ประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชาวประมง ในพื้นที่อำเภอหลังสวนและอำเภอทุ่งตะโก จ.ชุมพร 

คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านร...


เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมชาวประมงปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงหลังสวน จัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาวประมง ให้กับชาวประมงในพื้นที่อำเภอหลังสวน และอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร จำนวน 40 ราย เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ เรื่องระเบียบวิธีปฏิบัติในการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง และการเขียนสมุดบันทึกการทำประมง

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!