ประชาสัมพันธ์การจัดทำรายงานและหน้าที่ของท่าเทียบเรือประมง ตามประกาศกรมประมงฉบับใหม่

 ด่านตรวจประมงหลังสวน


ประชาสัมพันธ์การจัดทำรายงานและหน้าที่ของท่าเทียบเรือประมง ตามประกาศกรมประมงฉบับใหม่ 

คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านร...


เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง หลังสวน ได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลา
จัดทำรายงาน ตามประกาศกรมประมง โดยได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 จำนวน 2 ฉบับ คือ เรื่อง กำหนดรายการ และวิธีการในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ หรือนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 และเรื่อง กำหนดแบบหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!