วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Flying Inspection Team : FIT) ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานของ PIPO สุราษฎร์ธานี

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 7 (สุราษฎร์ธานี)​

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Flying Inspection Team : FIT) ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานของ PIPO สุราษฎร์ธานี 

จดหมายข่าว

 เผยเเพร่: 2021-02-23  |   ข่าววันที่: 2021-02-22 |  อ่าน: 40 ครั้ง
 

ชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานเข้าประเมินการปฏิบัติงานของ PIPO สุราษฎร์ธานี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Flying Inspection Team : FIT) ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสุราษฎร์ธานี (PIPO สุราษฎร์ธานี) โดยมี น.อ.ยุทธชัย ไพศาล เป็นหัวหน้าชุด ในการนี้นายคะเณ สุขเกื้อ ผู้อำนวยการศูนย์บริการจัดการด่านตรวจประมงเขต 7 (สุราษฎร์ธานี) ได้รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่อำเภอดอนสัก เพื่อประเมินการปฏิบัติงานของชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าในการตรวจเรือตามคู่มือการปฏิบัติงาน ณ ท่าเทียบเรือแพปลาโกเข่ง ซึ่งผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • คณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมาย ลงพื้นที่ประเมินท่าเทียบเรือประมง ในพื้นที่อำเภอดอนสัก.. (1,395)  ประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 2.. (1,037) สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิด "ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ให้แรงงานต่างด้าว" ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี (เ.. (1,009) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสุราษฎร์ธานีดำเนินการตรวจสอบเรือประมง.. (937) การประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่เพื่อเข้าถึงชาวประมงผ่าน LINE@.. (887) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมร่วมหัวหน้าส่วนฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑.. (876) ประชุมผู้ประกอบการเรือประมงและชาวประมงในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี .. (871) ผลการตรวจเรือเพื่อออกใบอนุญาตประมงพาณิชย์ รอบ 2561-2562.. (856) คณะกรรมคการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC).. (812) การประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต ๒ .. (801) ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดสรรเพิ่มวันทำการประมงให้ผู้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง พ.ศ. 2561.. (751) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๐.. (744) ประชุมไตรมาสที่ ๔ ของหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต ๒ (สงขลา).. (730) กองบริหารจัดการเรือฯ จัดประชุม .. (701) สถานที่ติดต่อ.. (672) การตรวจเครื่องมือประมงของเรือประมงพาณิชย์รอบปีการประมง 2551-2552.. (670) ศูนย์ควบคุมการเข้า-ออกเรือประมงสุราษฏร์ธานี จัดการประชุมชี้แจงผู้ประกอบการแพปลา.. (670) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสุราษฎร์ธานีรับการตรวจเยี่ยมของคณะต่างๆ ในเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2.. (628) ประวัติหน่วยงาน.. (616) ประกาศกรมประมงเรื่อง "การจัดสรรเพิ่มวันทำการประมงให้ได้รับทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง พ.ศ. 2562".. (591)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 7 (สุราษฎร์ธานี)​

      ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 7 (สุราษฎร์ธานี) หมู่ 3 ซอยปากน้ำ 18 ถนนปากน้ำ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ : tel:077922551 โทรสาร :   077270523 แผนที่ :     https://goo.gl/maps/uwsRhsH57Zm   สำนักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า ดอนสัก (FIP Donsak) หมู่ 5 ซอย หน้าเมือง 2 ตำบลดอนสัก  อำเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84220 โทรศัพท์ : tel:077313407  tel:0950157443 โทรสาร :   077313607 แผนที่ :     https://goo.gl/maps/GxFPgoMUv8M2   สำนักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า เกาะสมุย (FIP Koh Samui) หมู่ 3 ถนนชลวิถี ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140 โทรศัพท์ : tel:077332431 โทรสาร :   077332431 แผนที่ :     https://goo.gl/maps/VMZhFtvzuKXRJHnMA   Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PiPoSuratthani/ Line@ ID : @sod6425x  หรือกดเพิ่มเพื่อนได้ที่นี่ >>