วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 PIPO สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม "ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา" ณ ท่าเทียบเรือประมงแพเจ๊ไพ ต.บางกุ้ง อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 7 (สุราษฎร์ธานี)​

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 PIPO สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม "ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา" ณ ท่าเทียบเรือประมงแพเจ๊ไพ ต.บางกุ้ง อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-02-28  |   ข่าววันที่: 2020-02-28 |  อ่าน: 243 ครั้ง
 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรม "ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา" ณ ท่าเทียบเรือประมงแพเจ๊ไพ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมจัดลงนามบันทึกช่วยจำระหว่างศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสุราษฎร์ธานีโดยนายโรจนรุตม์ รุ่งเรือง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ฯ สมาคมประมงอวนลากสุราษฎร์ธานีโดย
นายธนวร นาคสุวรรณ์ นายกสมาคมฯ และผู้ประกอบการแพปลา/ท่าเทียบเรือในพื้นที่โดยมีนายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีและมี น.อ.วศากร สุนทรมันท รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นสักขีพยาน

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้องในการนำขยะที่เกิดขึ้นจากการทำการประมงและขยะที่มีในทะเลกลับเข้าสู่ฝั่งเพื่อการกำจัดที่ถูกวิธีและเป็นการช่วยลดประมาณขยะที่มีอยู่ในทะเล ซึ่งขยะในทะเลนั้นส่งผลการทบต่อระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำ เช่น การตายของปะการังเนื่องจากเศษอวนปกคลุมในแนวปะการัง การติดอวนหรือถุงพลาสติกของสัตว์ทะเลจนตาย เป็นต้น และเนื่องจากเรือประมงเป็นสาเหตุหนึ่งในการสร้างขยะทะเล จากการนำภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์ ของใช้และภาชนะในการบรรจุสัตว์น้ำที่ได้จากการประมง รวมทั้งเศษเครื่องมือประมงที่ชำรุดมักถูกทิ้งไว้ในทะเล ดังนั้น การรณรงค์ให้ชาวประมงมีการจัดเก็บเศษภาชนะที่นำออกไป หรือเศษเครื่องมือประมงที่เกิดจากกิจกรรมดังกล่าวนำกลับคืนฝั่งทุกรอบทำการปะมงซึ่งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะได้โดยตรง ส่งผลต่อการลดปัญหาขยะทะเลของประเทศให้น้อยลง สอดรับตามวาระแห่งชาติภายใต้แผนแม่บทการจัดการขยะแห่งชาติ ฉบับที่ 2559-2564 และปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียนตามมติที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • คณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมาย ลงพื้นที่ประเมินท่าเทียบเรือประมง ในพื้นที่อำเภอดอนสัก.. (1,420)  ประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 2.. (1,047) สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิด "ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ให้แรงงานต่างด้าว" ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี (เ.. (1,035) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสุราษฎร์ธานีดำเนินการตรวจสอบเรือประมง.. (955) การประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่เพื่อเข้าถึงชาวประมงผ่าน LINE@.. (901) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมร่วมหัวหน้าส่วนฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑.. (892) ประชุมผู้ประกอบการเรือประมงและชาวประมงในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี .. (884) ผลการตรวจเรือเพื่อออกใบอนุญาตประมงพาณิชย์ รอบ 2561-2562.. (872) คณะกรรมคการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC).. (826) การประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต ๒ .. (808) ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดสรรเพิ่มวันทำการประมงให้ผู้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง พ.ศ. 2561.. (764) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๐.. (754) ประชุมไตรมาสที่ ๔ ของหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต ๒ (สงขลา).. (738) กองบริหารจัดการเรือฯ จัดประชุม .. (713) สถานที่ติดต่อ.. (712) ประวัติหน่วยงาน.. (701) การตรวจเครื่องมือประมงของเรือประมงพาณิชย์รอบปีการประมง 2551-2552.. (683) ศูนย์ควบคุมการเข้า-ออกเรือประมงสุราษฏร์ธานี จัดการประชุมชี้แจงผู้ประกอบการแพปลา.. (673) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสุราษฎร์ธานีรับการตรวจเยี่ยมของคณะต่างๆ ในเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2.. (642) กรมประมง แจ้งผู้ประสงค์ทำการประมงพาณิชย์ ในรอบปีการประมง 2563 - 2564 ให้มาขอยื่นรับใบอนุญาตฯ ตั้งแต่ 5 - 29 ก.พ.2563 นี้เท่านั้น.. (617)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 7 (สุราษฎร์ธานี)​

      ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 7 (สุราษฎร์ธานี) หมู่ 3 ซอยปากน้ำ 18 ถนนปากน้ำ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ : tel:077922551 โทรสาร :   077270523 แผนที่ :     https://goo.gl/maps/uwsRhsH57Zm   สำนักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า ดอนสัก (FIP Donsak) หมู่ 5 ซอย หน้าเมือง 2 ตำบลดอนสัก  อำเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84220 โทรศัพท์ : tel:077313407  tel:0950157443 โทรสาร :   077313607 แผนที่ :     https://goo.gl/maps/GxFPgoMUv8M2   สำนักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า เกาะสมุย (FIP Koh Samui) หมู่ 3 ถนนชลวิถี ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140 โทรศัพท์ : tel:077332431 โทรสาร :   077332431 แผนที่ :     https://goo.gl/maps/VMZhFtvzuKXRJHnMA   Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PiPoSuratthani/ Line@ ID : @sod6425x  หรือกดเพิ่มเพื่อนได้ที่นี่ >>