ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดสรรเพิ่มวันทำการประมงให้ผู้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง พ.ศ. 2561

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 7 (สุราษฎร์ธานี)​


ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดสรรเพิ่มวันทำการประมงให้ผู้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง พ.ศ. 2561 

ประชาสัมพันธ์


การจัดสรรเพิ่มวันทำการประมงให้ผู้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์สำหรับปี การประมง พ.ศ. 2561 ตามมติคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ

เพื่อลดผลกระทบให้แก่ชาวประมงและเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่กระทบต่อปริมาณผลผลิตสูงสุดของสัตว์น้ำที่สามารถทำการประมงอย่างยั่งยืน

กรมประมงจึงเห็นควรนำสัตว์น้ำที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์มาจัดสรรเป็นวันทำการประมงได้เพิ่มเติม ดังนี้


1.สำหรับเรือประมงประเภทอวนลากที่ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์สำหรับฝั่งทะเลอ่าวไทยให้ได้วันทำการประมงเพิ่มจากที่ได้รับจำนวน 24 วัน

2.สำหรับเรือประมงประเภทอวนลากที่ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์สำหรับฝั่งทะเลอันดามัน และเรือประมงที่ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์สำหรับเครื่องมือทำการประมงประเภทอื่น ๆ สำหรับอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ให้สามารถทำการประมงได้ถึงวันสิ้นสุดปีการประมง (วันที่ 31 มีนาคม 2562) โดยมิต้องมีการนับวันทำการประมง

3. วันทำการประมงที่ได้รับสำหรับเพิ่มเติมเรือประมงแต่ละลำจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 โดยจะปรากฎในระบบฐานข้อมูลการแจ้งเข้าออกของกรมประมงในขณะที่มีการแจ้งเข้าออกโดยชาวประมงไม่ต้องนำใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์มาแก้ไขเพิ่มเติม

การจัดสรรวันทำการประมงให้เพิ่มเติมครั้งนี้ วันทำการประมงที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของเรือประมงแต่ละลำจะไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยไม่กระทบกับปริมาณของสัตว์น้ำที่ได้กันไว้โดยไม่นำมาจัดสรรจำนวนร้อยละห้าเพื่อความมั่นคงของทรัพยากร ตามมติของคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 7 (สุราษฎร์ธานี) ประจำวั...  102   รายงานการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 7 (สุราษฎร์ธานี) ประจำวั...  78  รายงานการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 7 (สุราษฎร์ธานี) ประจำวั...  78  รายงานการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 7 (สุราษฎร์ธานี) ประจำวั...  76  รายงานการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 7 (สุราษฎร์ธานี) ประจำวั...  73  รายงานการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 7 (สุราษฎร์ธานี) ประจำวั...  72  รายงานการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 7 (สุราษฎร์ธานี) ประจำวั...  72  รายงานการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 7 (สุราษฎร์ธานี) ประจำวั...  70  ประชาสัมพันธ์ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการแจ้งและการรับแจ้ง การออกใบอนุญาตและใบรับร...  68  ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัต...  66


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 7 (สุราษฎร์ธานี)​

      ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 7 (สุราษฎร์ธานี) หมู่ 3 ซอยปากน้ำ 18 ถนนปากน้ำ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ : tel:077922551 โทรสาร :   077270523 แผนที่ :     https://goo.gl/maps/uwsRhsH57Zm   สำนักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า ดอนสัก (FIP Donsak) หมู่ 5 ซอย หน้าเมือง 2 ตำบลดอนสัก  อำเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84220 โทรศัพท์ : tel:077313407  tel:0935746314 โทรสาร :   077313607 แผนที่ :     https://goo.gl/maps/GxFPgoMUv8M2   สำนักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า เกาะสมุย (FIP Koh Samui) หมู่ 3 ถนนชลวิถี ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140 โทรศัพท์ : tel:077332431 โทรสาร :   077332431 แผนที่ :     https://goo.gl/maps/VMZhFtvzuKXRJHnMA   Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PiPoSuratthani/ Line@ ID : @sod6425x  หรือกดเพิ่มเพื่อนได้ที่นี่ >>     piposuratthani9@gmail.com   077922551   077270523   แฟนเพจ