การรับการตรวจเยี่ยมจากคณะต่างๆ เพื่อเตรียมการรับการประเมินจาก EU

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 7 (สุราษฎร์ธานี)​

การรับการตรวจเยี่ยมจากคณะต่างๆ เพื่อเตรียมการรับการประเมินจาก EU 

ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจส่วนหน้าอำเภอดอนสัก

 เผยเเพร่: 2018-10-22  |   ข่าววันที่: 2018-10-15 |  อ่าน: 512 ครั้ง
 

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลเรือตรี กฤษฏา รัตนสุภา หน.ฝอ.ศรชล.เขต ๒/เสธ.ทรภ.๒ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจากสหภาพยุโรป

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเสรี เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กรมประมง ตรวจดูความพร้อมของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานีในการรับตรวจประเมินของเจ้าหน้าที่จาก EU

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลเรือตรี สำเริง จันทร์โส รอง ผบ.ทรภ.๒/รอง ผอ.ศรชล.เขต ๒ ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจความพร้อมในการรับตรวจประเมินจาก EU พร้อมให้ข้อแนะนำในการเตรียมความพร้อม

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายจรัญชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มตรองแรงงาน ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • คณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมาย ลงพื้นที่ประเมินท่าเทียบเรือประมง ในพื้นที่อำเภอดอนสัก.. (1,486)  สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิด "ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ให้แรงงานต่างด้าว" ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี (เ.. (1,089) ประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 2.. (1,086) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสุราษฎร์ธานีดำเนินการตรวจสอบเรือประมง.. (974) การประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่เพื่อเข้าถึงชาวประมงผ่าน LINE@.. (945) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมร่วมหัวหน้าส่วนฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑.. (923) ผลการตรวจเรือเพื่อออกใบอนุญาตประมงพาณิชย์ รอบ 2561-2562.. (907) ประชุมผู้ประกอบการเรือประมงและชาวประมงในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี .. (904) คณะกรรมคการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC).. (855) การประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต ๒ .. (834) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๐.. (784) ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดสรรเพิ่มวันทำการประมงให้ผู้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง พ.ศ. 2561.. (781) สถานที่ติดต่อ.. (765) ประชุมไตรมาสที่ ๔ ของหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต ๒ (สงขลา).. (762) ประวัติหน่วยงาน.. (759) กองบริหารจัดการเรือฯ จัดประชุม .. (733) การตรวจเครื่องมือประมงของเรือประมงพาณิชย์รอบปีการประมง 2551-2552.. (709) ศูนย์ควบคุมการเข้า-ออกเรือประมงสุราษฏร์ธานี จัดการประชุมชี้แจงผู้ประกอบการแพปลา.. (695) ประกาศกรมประมงเรื่อง "การจัดสรรเพิ่มวันทำการประมงให้ได้รับทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง พ.ศ. 2562".. (662) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสุราษฎร์ธานีรับการตรวจเยี่ยมของคณะต่างๆ ในเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2.. (659)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 7 (สุราษฎร์ธานี)​

      ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 7 (สุราษฎร์ธานี) หมู่ 3 ซอยปากน้ำ 18 ถนนปากน้ำ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ : tel:077922551 โทรสาร :   077270523 แผนที่ :     https://goo.gl/maps/uwsRhsH57Zm   สำนักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า ดอนสัก (FIP Donsak) หมู่ 5 ซอย หน้าเมือง 2 ตำบลดอนสัก  อำเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84220 โทรศัพท์ : tel:077313407  tel:0950157443 โทรสาร :   077313607 แผนที่ :     https://goo.gl/maps/GxFPgoMUv8M2   สำนักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า เกาะสมุย (FIP Koh Samui) หมู่ 3 ถนนชลวิถี ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140 โทรศัพท์ : tel:077332431 โทรสาร :   077332431 แผนที่ :     https://goo.gl/maps/VMZhFtvzuKXRJHnMA   Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PiPoSuratthani/ Line@ ID : @sod6425x  หรือกดเพิ่มเพื่อนได้ที่นี่ >>