สนับสนุนพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

สนับสนุนพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-05-04  |   ข่าววันที่: 2018-05-04 |  อ่าน: 420 ครั้ง
 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นางสุวิมล  สี่หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ดำเนินการสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 324,000 ตัว ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปีงบประมาณ 2561 โดยตัวแทนผู้รับมอบทำการแจกพันธุ์ปลาแก่เกษตรกร จำนวน 66 รายรายละ 1,500 ตัว ณ สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน หมู่ที่ 7 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และแจกพันธุ์ปลาแก่เกษตรกร จำนวน 72 รายรายละ 1,500 ตัว ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา หมู่ที่ 8 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

 801 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000