ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 

การจัดนิทรรศการ

 เผยเเพร่: 2018-05-03  |   ข่าววันที่: 2018-05-03 |  อ่าน: 257 ครั้ง
 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นางสุวิมล  สี่หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวจุฬาภร  ชูแก้ว นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านโหนดหมู่ หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง มีการให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ แจกเอกสารเผยแพร่ด้านประมง แจกน้ำหมักชีวภาพ (ปม.1) และสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชเพื่อมอบให้เกษตรกร จำนวน 130,000 ตัว

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

 801 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000