ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม. เดือน พฤศจิกายน 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม. เดือน พฤศจิกายน 2565 รับสมัครเกษตรกรทั่วไป

ผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม

โครงการส่งเสริมอาชีพประมง

หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร จำนวน 60 ราย

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ

        142  หมู่8 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์ 02 7071655 , 082 4281216    ifsamutpra@hotmail.com   02 7071655   02 7071655