ข่าวประชาสัมพันธ์ * เดือน พฤศจิกายน 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ * เดือน พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ ดำเนินการเริ่มเพาะพันธุ์ปลาสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย นางพรชนก ชุมคง นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลา ตะเพียนขาว และปลาอีกง

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ

        142  หมู่8 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์ 02 7071655 , 082 4281216    ifsamutpra@hotmail.com   02 7071655   02 7071655