ร่วมการลงนามความร่วมมือ กิจกรรม “ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา” ร่วม

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน (ชุมพร)


ร่วมการลงนามความร่วมมือ กิจกรรม “ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา” ร่วม 

ข่าวสาร


      วันที่ 27 มกราคม 2563 นปท.หลังสวน ชุมพร ศปท.เขต 1 (ระยอง) โดย นายสุชาติ  เดชแดง หัวหน้าหน่วยฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการลงนามความร่วมมือ กิจกรรม “ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา” ร่วมกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมง หลังสวน เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน และภาคเอกชน เพื่อส่งเสริม ประสานความร่วมมือ และร่วมผลักดันการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะทะเล ณ ท่าเทียบเรือหลังสวน ตำปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ทะเลอ่าวไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน (ชุมพร)

     100 หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150    langsuanfish@hotmail.com   0 7755 1047   0 7755 1047