บุคลากร หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน (ชุมพร)

นายปัญญา กาฬะคะชา

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน (ชุมพร)
    


นายสมชาย ศรีสวัสดิ์

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นายจักรพันธ์ ขาวสุวรรณ

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    


นายกิตติศักดิ์ อุ่นชิน

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส ๔
    
นายสุชาติ จันทร์เครือ

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 4
    
นายสัมพันธ์ เพ็ญสมบูรณ์

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส ๔
    
นายเสวี วัยลาภ

ช่างเครื่องเรือ ช ๓
    


นายบุญมี แก้วคงธรรม

นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น ๒
    
นายถาวร บุญชะตา

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น ๑
    
นายนันทวุฒิ ขาวสอาด

กะลาสี
    
นายอานัซ ยีสมัน

กะลาสี
    
นายอุเทน ฤทธิเกษร

สหโภชน์
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน (ชุมพร)

 100 หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150    langsuanfish@hotmail.com   0 7755 1047   0 7755 1047