บทความ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน (ชุมพร)


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัย   280   การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง   141  การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง   118  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร   107  กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง    103  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง    101  ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 700,000 ตัว   99  กิจกรรมควบคุมการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง   85  การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง   85  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรฤดูสัตว์น้ำ มีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ทะเลอ่าวไทย ปร...  69