บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน (ชุมพร)


บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี 

ข่าวสาร


      วันที่ 27 มกราคม 2563 นปท.หลังสวน ชุมพร ศปท.เขต 1 (ระยอง) โดย นายเสฎฐวุฒิ  จันทวี ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ของนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างมนัส ในหัวข้อ “ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ทะเลอ่าวไทย และเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ณ ลานหน้าพระใหญ่วัดแหลมสน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน (ชุมพร)

     100 หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150    langsuanfish@hotmail.com   0 7755 1047   0 7755 1047