นายบรรจง จำนงศิตธรรม นายถาวร จิระโสภณรักษ์ นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายสายันต์ เอี่ยมรอด นายสุวิทย์ คชสิงห์ และนายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

นายบรรจง จำนงศิตธรรม นายถาวร จิระโสภณรักษ์ นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายสายันต์ เอี่ยมรอด นายสุวิทย์ คชสิงห์ และนายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

ข่าวกรมประมง

 เผยเเพร่: 2020-08-09  |   ข่าววันที่: 2020-07-24 |  อ่าน: 107 ครั้ง
 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายบรรจง จำนงศิตธรรม นายถาวร จิระโสภณรักษ์ นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายสายันต์ เอี่ยมรอด นายสุวิทย์ คชสิงห์ และนายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 1(เชียงใหม่) ณ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ดอยดำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายประสาน ภรโสภิณ ผอ.ศูนย์ฯ และ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราต์ และปลาสเตอร์เจียน พร้อมร่วมปลูกต้นพญาเสือโคร่ง และปล่อยพันธ์ุปลาลำธารภูเขา ภายในพื้นที่โครงการฯ


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ ! ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับประมง ภายในวันที่ 15 พ.ค.63.. (15,022)  ความเป็นมาของศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904.. (1,454) ประชาสัมพันธ์กรมประมง .. (1,333) ชาวประมง เฮ ! 1 กรกฎาคม 63 กรมประมงดีเดย์...เปิดโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 7 ต่อปี รัฐจ่ายให้ร้อยละ 3 ต่อปี ให้ชาวประมง.. (1,320) มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท.. (1,053) “เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล” มีเฮ!! คชก. ระยะที่ 2 คลอดแล้ว “กรมประมง” เผย..เคาะปรับคุณสมบัติผู้สมัครรอบใหม่ พร้อมขยายเวลาลงลูกกุ้งหนุนช่วยเกษตรกร หลังห.. (1,026) กรมประมง ขานรับนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” – “เทคโนโลยีเกษตร 4.0” “ชวน” เกษตรกรผู้ผลิต “ขายสินค้าประมง” ผ่าน app M-Help Me.. (1,010) กรมประมง...คลอด ! “คู่มือชาวประมงพาณิชย์” ที่ชาวประมงควรรู้.. (938) 1 มิถุนายนนี้ START ! กฎหมายใหม่ “ฤดูน้ำแดง 2563” ตามวัฏจักรชีวิตปลา คุ้มครองฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ .. (894) กรมประมง...เปิดศูนย์รับอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19 527 อำเภอ / 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ – 5 มิถุนายน 2563.. (871) ประชาสัมพันธ์กรมประมง ข้อปฏิบัติในการ ซื้อ .. (853) Kick Off เปิดโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง.. (817) กรมประมง...แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างชาวประมงพาณิชย์เรือลอบหมึกสาย.. (793) #กรมประมง...เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน.. (791) #ไทยคู่ฟ้า เช็กสิทธิ์และวันรับเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท ได้แล้ว.. (780) กรมประมง...เปิดโต๊ะเจรจาประมงพื้นบ้าน เคลียร์ปม 14 ข้อเรียกร้องบทสรุปทุกฝ่ายเห็นพ้อง ร่วมขับเคลื่อนทุกมิติบนพื้นฐานความยั่งยืนของทรัพยากร.. (771) ประชาสัมพันธ์...ขอเชิญชวนแรงงานไทย หรือแรงงานไทยที่ไม่มีงานทำ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19)ให้มาทำงานในกิจก.. (728) กรมประมงเปิดจุดบริการจำหน่ายสัตว์นำ้และผลิตภัณฑ์ประมง พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าประมงผ่านช่องทาง Fisheries Shop เพื่อช่วยเกษตรกรสู้ภัย CO.. (701) กรมประมง...ย้ำเตือนประชาชน ระวัง !! กิน “แมงดาทะเล” ผิดชนิดอาจได้รับพิษร้ายถึงตายได้.. (647) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นตัวแทนกรมประมงในการร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ.. (639)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

     กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900