สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาสลิดแดดเดียว แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรโพหักรุ่งเจริญ ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาสลิดแดดเดียว แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรโพหักรุ่งเจริญ ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 

ข่าวกรมประมง

 เผยเเพร่: 2020-08-03  |   ข่าววันที่: 2020-07-20 |  อ่าน: 81 ครั้ง
 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นางสาวจณิสตา ภัทรวิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการบรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำและคณะ ร่วมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาสลิดแดดเดียว แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรโพหักรุ่งเจริญ ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งถ่ายทอดวิธีการผลิต ปลาสลิดแดดเดียวแล่ทอดกรอบ ปลาสลิดแดดเดียวแล่ทอดฟู ปลาสลิดแดดเดียวทอดกรอบแบบหั่นทั้งก้าง และปลาสลิดแดดเดียวยำกรอบสมุนไพร พร้อมการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบโรงตากแห้งปลาสลิด การใช้ตู้อบ การแช่แข็งปลาสลิดแดดเดียว การใช้และการดูแลรักษาตู้แช่แข็ง และเครื่องปิดผนึกสุญญากาศ ซึ่งทางกลุ่มฯ ให้ความสนใจการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ทุกคนมีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้หลากหลายจากปลาสลิดแดดเดียว โดยเฉพาะ ปลาสลิดแดดแล่ทอดฟู เพื่อวางจำหน่าย และนำไปสู่การสร้างรายได้ในกลุ่มเกษตรกร ทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ ! ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับประมง ภายในวันที่ 15 พ.ค.63.. (13,627)  ชาวประมง เฮ ! 1 กรกฎาคม 63 กรมประมงดีเดย์...เปิดโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 7 ต่อปี รัฐจ่ายให้ร้อยละ 3 ต่อปี ให้ชาวประมง.. (876) มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท.. (875) กรมประมง...คลอด ! “คู่มือชาวประมงพาณิชย์” ที่ชาวประมงควรรู้.. (762) “เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล” มีเฮ!! คชก. ระยะที่ 2 คลอดแล้ว “กรมประมง” เผย..เคาะปรับคุณสมบัติผู้สมัครรอบใหม่ พร้อมขยายเวลาลงลูกกุ้งหนุนช่วยเกษตรกร หลังห.. (724) กรมประมง...เปิดศูนย์รับอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19 527 อำเภอ / 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ – 5 มิถุนายน 2563.. (718) ประชาสัมพันธ์กรมประมง .. (711) 1 มิถุนายนนี้ START ! กฎหมายใหม่ “ฤดูน้ำแดง 2563” ตามวัฏจักรชีวิตปลา คุ้มครองฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ .. (684) กรมประมง...แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างชาวประมงพาณิชย์เรือลอบหมึกสาย.. (663) #ไทยคู่ฟ้า เช็กสิทธิ์และวันรับเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท ได้แล้ว.. (596) กรมประมง ขานรับนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” – “เทคโนโลยีเกษตร 4.0” “ชวน” เกษตรกรผู้ผลิต “ขายสินค้าประมง” ผ่าน app M-Help Me.. (596) #กรมประมง...เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน.. (560) ประชาสัมพันธ์...ขอเชิญชวนแรงงานไทย หรือแรงงานไทยที่ไม่มีงานทำ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19)ให้มาทำงานในกิจก.. (549) กรมประมงเปิดจุดบริการจำหน่ายสัตว์นำ้และผลิตภัณฑ์ประมง พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าประมงผ่านช่องทาง Fisheries Shop เพื่อช่วยเกษตรกรสู้ภัย CO.. (524) แนวทางปฏิบัติ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับเรือประมงและท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2.. (497) ประชาสัมพันธ์ ประกาศมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดทั่วประเทศ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน 4 ช่วงเวลา ตามความเหมาะสมกับช่วงเวลาวางไข่และเลี้ยงตัวว.. (490) Kick Off เปิดโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง.. (490) กิจกรรมการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำที่ได้จากการจับของเรือประมงไทย.. (468) กรมประมงรุก!! เปิดช่องทางตลาดสินค้าออนไลน์ หนุนช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศ สู้วิกฤต โควิด - 19.. (462) ตัวอย่างทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (446)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

     กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900