ประมงสุพรรณบุรี โชว์โมเดลความสำเร็จในการระบายผลผลิตสัตว์น้ำพร้อมผลักดันสร้างต้นแบบ “ตลาดกุ้งก้ามกราม” ประจำจังหวัด

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

ประมงสุพรรณบุรี โชว์โมเดลความสำเร็จในการระบายผลผลิตสัตว์น้ำพร้อมผลักดันสร้างต้นแบบ “ตลาดกุ้งก้ามกราม” ประจำจังหวัด 

ข่าวกรมประมง

 เผยเเพร่: 2020-05-28  |   ข่าววันที่: 2020-05-26 |  อ่าน: 213 ครั้ง
 

กรมประมง โดยสำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ ชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดสุพรรณบุรี และภาคเอกชน ระดมพลช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID - 19 เปิด “ตลาดกุ้งก้ามกรามสุพรรณบุรี” เพื่อเป็นช่องทางกระจายผลผลิต ทำให้เกษตรกรได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสจนสามารถระบายกุ้งก้ามกรามค้างบ่อได้ถึง 50 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท
นายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า จุดเริ่มต้นในการวางแนวทางการตลาดให้เกษตรกรจำหน่ายสินค้าโดยตรงไปยังผู้บริโภค เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายนที่ผ่านมา ส่งผลให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีไม่สามารถระบายผลผลิตกุ้งก้ามกรามได้ตามปกติทั้งที่อยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทางจังหวัดสุพรรณบุรีโดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดสุพรรณบุรี และภาคเอกชน จึงได้ร่วมหารือเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม โดยจัดให้มีการเปิดจุดจำหน่ายกุ้งก้ามกรามให้กับเกษตรกร และได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าแจ้งความประสงค์ในการจำหน่ายพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนด โดยในระยะแรกได้นำร่องเปิดจุดจำหน่ายกุ้งก้ามกรามให้เกษตรกร จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1. ศาลากลางจังหวัด 2. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 3. สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ 4. ที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช 5. ด้านหน้าห้างเทสโก้โลตัส อำเภอสามชุก และ 6. บริเวณบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หลักเมือง ซึ่งปรากฏว่าได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี ผู้บริโภคและประชาชนในพื้นที่มีความต้องการซื้อกุ้งก้ามกรามเป็นจำนวนมาก ทำให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่เข้าร่วมจำหน่าย สามารถระบายผลผลิตได้กว่า 50.9 ตัน คิดเป็นมูลค่า 10,188,500 บาท (ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2563 – 21 พฤษภาคม 2563) นับว่าเป็นความสำเร็จของจังหวัดที่สามารถทำให้เกษตรกรหลุดพ้นจากสภาวะการเลี้ยงขาดทุน ทางจังหวัดจึงได้มีแนวคิดในการเปิด “ตลาดกุ้งก้ามกรามสุพรรณบุรี” เพื่อกระจายสินค้าอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ทำให้เกษตรกรได้เห็นถึงศักยภาพของตลาดภายในจังหวัดสุพรรณบุรีว่าผลผลิตสามารถจำหน่ายได้แน่นอน เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคกุ้งก้ามกรามอยู่เป็นจำนวนมาก และพร้อมที่จะผลักดันตลาดดังกล่าวเพื่อเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นๆ ที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป
สำหรับ “ตลาดกุ้งก้ามกรามสุพรรณบุรี” ปัจจุบันเปิดให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตกุ้งก้ามกราม ณ ตลาดพอเพียง บริเวณบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตรงข้ามังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจะเปิดให้จำหน่ายทุกวัน ในเวลา 09.00 - 18.00 น. ซึ่งเป็นทางเลือกให้เกษตรกรได้จำหน่ายกุ้งก้ามกรามในราคาที่สูงกว่าที่พ่อค้าคนกลางรับซื้อ แต่ราคาถูกกว่าร้านค้าปลีกทั่วไป ทำให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง อีกทั้งเกษตรกรยังได้รับรู้ถึงความต้องการของตลาดและนำไปปรับใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดมากขึ้น
นายสรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่าในช่วงวิกฤตที่ผ่านมา ได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในจังหวัดว่ากำลังได้รับผลกระทบอย่างหนัก ไม่สามารถระบายผลผลิตของตนเองได้และมีกุ้งตกค้างในบ่ออยู่เป็นจำนวนมาก ในฐานะที่เป็นผู้แทนประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้มีการหารือกับทางประมงจังหวัดและหน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้ประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเกษตรกร ในการขอใช้สถานที่เพื่อเปิดจุดจำหน่ายกุ้งก้ามกรามจนก่อให้เกิด “ตลาดกุ้งก้ามกรามสุพรรณบุรี” ในปัจจุบัน และมีความคาดหวังให้เกษตรในพื้นที่สามารถปรับตัวจากเดิมที่รอการรับซื้อจากพ่อค้าคนกลางเพียงอย่างเดียว ให้หันมาขายของผ่านช่องทางตลาดเพื่อให้เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนมุมมองในการจำหน่ายผลผลิตของตนเอง รู้ความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น
ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวในตอนท้ายว่า ในอนาคตทางจังหวัดสุพรรณบุรีได้วางแผนเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาตลาดของจังหวัดให้เป็นตลาดค้าส่งและค้าปลีกที่ได้มาตรฐานต่อไป ฉะนั้นเกษตรกรที่ต้องการจำหน่ายกุ้งก้ามกรามผ่านช่องทางการตลาดจะต้องทำตามกติกาที่ทางจังหวัดกำหนดไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการขายและจะต้องช่วยกันรักษามาตรฐานในเรื่องของคุณภาพกุ้งก้ามกราม ให้มีขนาด น้ำหนัก และราคาที่เหมาะสมตามที่ส่วนราชการกำหนด เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค ทำให้มั่นใจได้ว่าการซื้อกุ้งก้ามกรามในตลาดกุ้งสุพรรณบุรี จะได้รับสินค้าที่ดีมีมาตรฐาน สดใหม่อย่างแน่นอน ©#ประมงสุพรรณบุรี โชว์โมเดลความสำเร็จในการระบายผลผลิตสัตว์น้ำพร้อมผลักดันสร้างต้นแบบ “ตลาดกุ้งก้ามกราม” ประจำจังหวัด??????
กรมประมง โดยสำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ ชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดสุพรรณบุรี และภาคเอกชน ระดมพลช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID - 19 เปิด “ตลาดกุ้งก้ามกรามสุพรรณบุรี” เพื่อเป็นช่องทางกระจายผลผลิต ทำให้เกษตรกรได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสจนสามารถระบายกุ้งก้ามกรามค้างบ่อได้ถึง 50 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท
นายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า จุดเริ่มต้นในการวางแนวทางการตลาดให้เกษตรกรจำหน่ายสินค้าโดยตรงไปยังผู้บริโภค เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายนที่ผ่านมา ส่งผลให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีไม่สามารถระบายผลผลิตกุ้งก้ามกรามได้ตามปกติทั้งที่อยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทางจังหวัดสุพรรณบุรีโดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดสุพรรณบุรี และภาคเอกชน จึงได้ร่วมหารือเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม โดยจัดให้มีการเปิดจุดจำหน่ายกุ้งก้ามกรามให้กับเกษตรกร และได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าแจ้งความประสงค์ในการจำหน่ายพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนด โดยในระยะแรกได้นำร่องเปิดจุดจำหน่ายกุ้งก้ามกรามให้เกษตรกร จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1. ศาลากลางจังหวัด 2. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 3. สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ 4. ที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช 5. ด้านหน้าห้างเทสโก้โลตัส อำเภอสามชุก และ 6. บริเวณบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หลักเมือง ซึ่งปรากฏว่าได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี ผู้บริโภคและประชาชนในพื้นที่มีความต้องการซื้อกุ้งก้ามกรามเป็นจำนวนมาก ทำให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่เข้าร่วมจำหน่าย สามารถระบายผลผลิตได้กว่า 50.9 ตัน คิดเป็นมูลค่า 10,188,500 บาท (ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2563 – 21 พฤษภาคม 2563) นับว่าเป็นความสำเร็จของจังหวัดที่สามารถทำให้เกษตรกรหลุดพ้นจากสภาวะการเลี้ยงขาดทุน ทางจังหวัดจึงได้มีแนวคิดในการเปิด “ตลาดกุ้งก้ามกรามสุพรรณบุรี” เพื่อกระจายสินค้าอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ทำให้เกษตรกรได้เห็นถึงศักยภาพของตลาดภายในจังหวัดสุพรรณบุรีว่าผลผลิตสามารถจำหน่ายได้แน่นอน เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคกุ้งก้ามกรามอยู่เป็นจำนวนมาก และพร้อมที่จะผลักดันตลาดดังกล่าวเพื่อเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นๆ ที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป
สำหรับ “ตลาดกุ้งก้ามกรามสุพรรณบุรี” ปัจจุบันเปิดให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตกุ้งก้ามกราม ณ ตลาดพอเพียง บริเวณบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตรงข้ามังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจะเปิดให้จำหน่ายทุกวัน ในเวลา 09.00 - 18.00 น. ซึ่งเป็นทางเลือกให้เกษตรกรได้จำหน่ายกุ้งก้ามกรามในราคาที่สูงกว่าที่พ่อค้าคนกลางรับซื้อ แต่ราคาถูกกว่าร้านค้าปลีกทั่วไป ทำให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง อีกทั้งเกษตรกรยังได้รับรู้ถึงความต้องการของตลาดและนำไปปรับใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดมากขึ้น
นายสรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่าในช่วงวิกฤตที่ผ่านมา ได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในจังหวัดว่ากำลังได้รับผลกระทบอย่างหนัก ไม่สามารถระบายผลผลิตของตนเองได้และมีกุ้งตกค้างในบ่ออยู่เป็นจำนวนมาก ในฐานะที่เป็นผู้แทนประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้มีการหารือกับทางประมงจังหวัดและหน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้ประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเกษตรกร ในการขอใช้สถานที่เพื่อเปิดจุดจำหน่ายกุ้งก้ามกรามจนก่อให้เกิด “ตลาดกุ้งก้ามกรามสุพรรณบุรี” ในปัจจุบัน และมีความคาดหวังให้เกษตรในพื้นที่สามารถปรับตัวจากเดิมที่รอการรับซื้อจากพ่อค้าคนกลางเพียงอย่างเดียว ให้หันมาขายของผ่านช่องทางตลาดเพื่อให้เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนมุมมองในการจำหน่ายผลผลิตของตนเอง รู้ความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น
ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวในตอนท้ายว่า ในอนาคตทางจังหวัดสุพรรณบุรีได้วางแผนเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาตลาดของจังหวัดให้เป็นตลาดค้าส่งและค้าปลีกที่ได้มาตรฐานต่อไป ฉะนั้นเกษตรกรที่ต้องการจำหน่ายกุ้งก้ามกรามผ่านช่องทางการตลาดจะต้องทำตามกติกาที่ทางจังหวัดกำหนดไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการขายและจะต้องช่วยกันรักษามาตรฐานในเรื่องของคุณภาพกุ้งก้ามกราม ให้มีขนาด น้ำหนัก และราคาที่เหมาะสมตามที่ส่วนราชการกำหนด เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค ทำให้มั่นใจได้ว่าการซื้อกุ้งก้ามกรามในตลาดกุ้งสุพรรณบุรี จะได้รับสินค้าที่ดีมีมาตรฐาน สดใหม่อย่างแน่นอน ©


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ ! ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับประมง ภายในวันที่ 15 พ.ค.63.. (14,268)  ชาวประมง เฮ ! 1 กรกฎาคม 63 กรมประมงดีเดย์...เปิดโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 7 ต่อปี รัฐจ่ายให้ร้อยละ 3 ต่อปี ให้ชาวประมง.. (1,188) ประชาสัมพันธ์กรมประมง .. (1,141) ความเป็นมาของศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904.. (1,078) มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท.. (987) “เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล” มีเฮ!! คชก. ระยะที่ 2 คลอดแล้ว “กรมประมง” เผย..เคาะปรับคุณสมบัติผู้สมัครรอบใหม่ พร้อมขยายเวลาลงลูกกุ้งหนุนช่วยเกษตรกร หลังห.. (898) กรมประมง...คลอด ! “คู่มือชาวประมงพาณิชย์” ที่ชาวประมงควรรู้.. (887) กรมประมง ขานรับนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” – “เทคโนโลยีเกษตร 4.0” “ชวน” เกษตรกรผู้ผลิต “ขายสินค้าประมง” ผ่าน app M-Help Me.. (871) 1 มิถุนายนนี้ START ! กฎหมายใหม่ “ฤดูน้ำแดง 2563” ตามวัฏจักรชีวิตปลา คุ้มครองฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ .. (825) กรมประมง...เปิดศูนย์รับอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19 527 อำเภอ / 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ – 5 มิถุนายน 2563.. (820) กรมประมง...แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างชาวประมงพาณิชย์เรือลอบหมึกสาย.. (746) #ไทยคู่ฟ้า เช็กสิทธิ์และวันรับเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท ได้แล้ว.. (722) #กรมประมง...เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน.. (715) ประชาสัมพันธ์กรมประมง ข้อปฏิบัติในการ ซื้อ .. (708) Kick Off เปิดโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง.. (701) ประชาสัมพันธ์...ขอเชิญชวนแรงงานไทย หรือแรงงานไทยที่ไม่มีงานทำ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19)ให้มาทำงานในกิจก.. (676) กรมประมง...เปิดโต๊ะเจรจาประมงพื้นบ้าน เคลียร์ปม 14 ข้อเรียกร้องบทสรุปทุกฝ่ายเห็นพ้อง ร่วมขับเคลื่อนทุกมิติบนพื้นฐานความยั่งยืนของทรัพยากร.. (673) กรมประมงเปิดจุดบริการจำหน่ายสัตว์นำ้และผลิตภัณฑ์ประมง พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าประมงผ่านช่องทาง Fisheries Shop เพื่อช่วยเกษตรกรสู้ภัย CO.. (640) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นตัวแทนกรมประมงในการร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ.. (575) แนวทางปฏิบัติ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับเรือประมงและท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2.. (567)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

     กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900