นายถาวร จิระโสภณรักษ์รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมการจำหน่ายกุ้งก้ามกรามและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจืดที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ร่วมด้วยบุคลากรกรมประมง นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย และผู้ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ video conference

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

นายถาวร จิระโสภณรักษ์รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมการจำหน่ายกุ้งก้ามกรามและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจืดที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ร่วมด้วยบุคลากรกรมประมง นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย และผู้ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ video conference 

ข่าวกรมประมง

 เผยเเพร่: 2020-05-19  |   ข่าววันที่: 2020-05-19 |  อ่าน: 365 ครั้ง
 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ กรมประมง นายถาวร จิระโสภณรักษ์รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมการจำหน่ายกุ้งก้ามกรามและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจืดที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ร่วมด้วยบุคลากรกรมประมง นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย และผู้ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ video conference เพื่อหารือแนวทางการจำหน่ายกุ้งก้ามกรามและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจืดของเกษตร บริเวณสถานีบริการ PTT Station ในกรุงเทพฯ ที่เหมาะสม จำนวน 5 แห่ง ตลอดจนข้อปฏิบัติและอุปกรณ์ป้องกันตามมาตรการโควิด -19 ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯ เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคต่อไป

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศ ! ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับประมง ภายในวันที่ 15 พ.ค.63.. (17,377)  กรมประมงออกประกาศกำหนด “ฤดูน้ำแดง 2564 - 2565” คุ้มครองฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ.. (5,873) ความเป็นมาของศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904.. (2,348) ประชาสัมพันธ์กรมประมง .. (2,244) กรมประมง...ย้ำเตือนประชาชน ระวัง !! กิน “แมงดาทะเล” ผิดชนิดอาจได้รับพิษร้ายถึงตายได้.. (2,164) กรมประมง...ขายลูกพันธุ์ปูทะเล.. (2,101) ชาวประมง เฮ ! 1 กรกฎาคม 63 กรมประมงดีเดย์...เปิดโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 7 ต่อปี รัฐจ่ายให้ร้อยละ 3 ต่อปี ให้ชาวประมง.. (2,064) กรมประมง ขานรับนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” – “เทคโนโลยีเกษตร 4.0” “ชวน” เกษตรกรผู้ผลิต “ขายสินค้าประมง” ผ่าน app M-Help Me.. (1,973) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมพิจารณา ร่างระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอและการออกใบรับรองมาตรฐานการทำการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยื.. (1,953) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นตัวแทนกรมประมงในการร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ.. (1,939)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

     กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900