กรมประมง ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ส่งมอบนมวัวแดงให้กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง จ. สระบุรี

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

กรมประมง ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ส่งมอบนมวัวแดงให้กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง จ. สระบุรี  

ข่าวกรมประมง

 เผยเเพร่: 2020-05-18  |   ข่าววันที่: 2020-05-18 |  อ่าน: 323 ครั้ง
 

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนางรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดสระบุรี นางสาวจินตนา โตธนะโภคา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมประมง ร่วมเป็นตัวแทนส่งมอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค (นมวัวแดง) ให้กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง จ. สระบุรี ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจากนี้ ยังได้ร่วมบริจาคอาหารสัตว์น้ำและปล่อยพันธ์ุปลาลงสู่แม่น้ำป่าสัก ณ ท่าน้ำวัดท่าวัวอ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี อีกด้วย

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศ ! ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับประมง ภายในวันที่ 15 พ.ค.63.. (17,624)  กรมประมงออกประกาศกำหนด “ฤดูน้ำแดง 2564 - 2565” คุ้มครองฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ.. (6,283) ความเป็นมาของศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904.. (2,429) กรมประมง...ขายลูกพันธุ์ปูทะเล.. (2,306) กรมประมง...ย้ำเตือนประชาชน ระวัง !! กิน “แมงดาทะเล” ผิดชนิดอาจได้รับพิษร้ายถึงตายได้.. (2,303) ประชาสัมพันธ์กรมประมง .. (2,290) ชาวประมง เฮ ! 1 กรกฎาคม 63 กรมประมงดีเดย์...เปิดโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 7 ต่อปี รัฐจ่ายให้ร้อยละ 3 ต่อปี ให้ชาวประมง.. (2,137) กรมประมง ขานรับนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” – “เทคโนโลยีเกษตร 4.0” “ชวน” เกษตรกรผู้ผลิต “ขายสินค้าประมง” ผ่าน app M-Help Me.. (2,062) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมพิจารณา ร่างระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอและการออกใบรับรองมาตรฐานการทำการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยื.. (1,979) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นตัวแทนกรมประมงในการร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ.. (1,963)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

     กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900