“กรมประมงขอเชิญชวนชาวประมงพื้นบ้าน” ลงทะเบียนขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน พร้อมเปิดช่องทางใหม่ สมัครง่ายผ่านแอปฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 65 นี้

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์


“กรมประมงขอเชิญชวนชาวประมงพื้นบ้าน” ลงทะเบียนขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน พร้อมเปิดช่องทางใหม่ สมัครง่ายผ่านแอปฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 65 นี้ HOT “กรมประมงขอเชิญชวนชาวประมงพื้นบ้าน” ลงทะเบียนขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน พร้อมเปิดช่องทางใหม่ สมัครง่ายผ่านแอปฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 65 นี้..คลิก

     กรมประมงเปิดให้ขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้านครั้งแรกของประเทศไทย ประเดิมรอบปีการประมง 2566 – 2567 พร้อมอำนวยความสะดวกด้วยการเพิ่มช่องทางใหม่ สมัครด้วยตนเองได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชัน “ระบบการออกใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน” ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 65 นี้

     นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ปัจจุบันเรือประมงพื้นบ้านทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน มีการขึ้นทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 49,800 ลำ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2565) การดำเนินการนำเรือประมงพื้นบ้านเข้าสู่ระบบ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและติดตามการทำการประมง และรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการรับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างสมดุลและยั่งยืน กรมประมงจึงได้เตรียมกำหนดแนวทางการออกใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน รอบปีการประมง 2566 – 2567 ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้านต้องมีสิทธิทำการประมงในน่านน้ำไทย ไม่มีลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายประมง และมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมงที่จะขอรับใบอนุญาต โดยเรือประมงต้องมีทะเบียนเป็นเรือไทยและผ่านตรวจวัดขนาดและจัดทำอัตลักษณ์กับกรมเจ้าท่าเรียบร้อยแล้ว โดยระยะแรกจะพิจารณาให้เรือที่มีขนาดตั้งแต่ 3 ตันกรอส ขึ้นไปก่อน ซึ่งมีเรือประมงอยู่ประมาณ 15,000 ลำ 

     เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้าน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ กรมประมงจึงได้มีการพัฒนา “ระบบการออกใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน” หรือ Small Scale Service : SSS ในการบริหารจัดการข้อมูล ให้สามารถจัดเก็บและวิเคราะห์ผลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสืบค้นได้ง่าย รวมถึงรองรับการบูรณาการความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต โดยชาวประมงสามารถลงทะเบียนขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้านผ่านช่องทางออนไลน์ได้ 2 ช่องทาง คือ เว็บไซต์ 
http://sss.fisheries.go.th หรือ Application “ระบบการออกใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน” ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS โดยสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 นอกจากนี้ คาดการณ์ว่าจะสามารถให้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองผ่านระบบ SSS ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 แต่ทั้งนี้ หากชาวประมงไม่สะดวกยื่นคำขอผ่านระบบ SSS สามารถติดต่อ ณ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือ สำนักงานประมงอำเภอแห่งท้องที่ที่ประสงค์จะทำการประมงเพื่อยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้ ซึ่งจะเริ่มแจ้งผลการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตฯ ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป 

     รองอธิบดีกล่าวทิ้งท้ายว่า กรมประมงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวประมงพื้นบ้านที่เป็นเจ้าของเรือประมงขนาดตั้งแต่ 3 ตันกรอสขึ้นไป สามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ SSS ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และคาดว่าจะเปิดให้มีการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ปัจจุบันจากการที่ กรมประมงเปิดให้มีการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 พบว่ามีผู้สนใจลงทะเบียนแล้วเกือบ 1,500 ลำ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมง โทรศัพท์ 0 2561 2341 หรือ 0 2561 2193 ในวันและเวลาทำการ หรือสแกน QR Code Open chat “คลินิกประสานงานการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ณ สำนักงานประมงอำเภอ และสำนักงานประมงจังหวัดชายทะเลทุกแห่ง

 กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / 25 พฤศจิกายน 2565

 

 

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • กรมประมง...ออกประกาศฉบับใหม่ “ฤดูน้ำแดง 2566” ให้อำนาจคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดปรับพื้นที่ - เครื่องมือได้ตามความเหมาะสม คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ เริ่ม 16 พ.ค. 65 นี้ กรมประมง...ออกประกาศฉบับใหม่ “ฤดูน้ำแดง 2566” ให้อำนาจคณะกรรมการประมงประจำจังหว... จำนวนผู้อ่าน 2,871  กรมประมง....ประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลาง ปี 2566 2 ช่วง : วันที่ 15 ก.พ. – 15 พ.ค. และ วันที่ 16 พ.ค. – 14 มิ.ย. เผยปีที่ผ่านมาปลาทูฝั่งอ่าวไทยเพิ่มกว่า 63 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นมูลค่ากว่า 2 พันล้านบาท กรมประมง....ประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลาง ปี 2566 2 ช่วง : วันที่ 15 ก.พ. – 15 พ.ค. แ... จำนวนผู้อ่าน 2,390 กรมประมง เร่งกวดขันการบังคับใช้กฎหมาย มาตรา 64 และ 65 ห้ามครอบครองสัตว์น้ำ 3 ชนิด และ ห้ามนำเข้า นำออก นำผ่าน เพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ 13 ชนิด กรมประมง เร่งกวดขันการบังคับใช้กฎหมาย มาตรา 64 และ 65 ห้ามครอบครองสัตว์น้ำ 3 ชนิ... จำนวนผู้อ่าน 991 กรมประมง...ผลักดัน 14 สัตว์น้ำจืด เพื่อขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มุ่งยกระดับเศรษฐกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย กรมประมง...ผลักดัน 14 สัตว์น้ำจืด เพื่อขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มุ่ง... จำนวนผู้อ่าน 589 กรมประมง...แจงปมร้อน ปล่อยเอกชนโปรโมท “เก๋าหยก” 1 ในปลาเอเลี่ยนสปีชีส์ที่ห้ามเพาะเลี้ยง ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ. 2564 กรมประมง...แจงปมร้อน ปล่อยเอกชนโปรโมท “เก๋าหยก” 1 ในปลาเอเลี่ยนสปีชีส์ที่ห้ามเพ... จำนวนผู้อ่าน 573 กรมประมง...เตือนประชาชน ระวัง!!!  กรมประมง...เตือนประชาชน ระวัง!!!   จำนวนผู้อ่าน 559 กรมประมงปลื้ม !!! โชว์ผลสำเร็จเกษตรกรเข้มแข็งหลังเข้าร่วม  “แปลงใหญ่ปลาสวยงาม @จังหวัดราชบุรี” กรมประมงปลื้ม !!! โชว์ผลสำเร็จเกษตรกรเข้มแข็งหลังเข้าร่วม  “แปลงใหญ่ปลาสวยงาม @จ... จำนวนผู้อ่าน 523 กรมประมงหนุนใช้ “ซูริมิจากปลาน้ำจืด” ทดแทนปลาทะเล หวังเป็นทางเลือกใหม่ในอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น้ำ มุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  กรมประมงหนุนใช้ “ซูริมิจากปลาน้ำจืด” ทดแทนปลาทะเล หวังเป็นทางเลือกใหม่ในอุตสาหกร... จำนวนผู้อ่าน 523 กรมประมงขอเชิญร่วมช้อป! ชิม! ชม! กิจกรรม “นวัตกรรมยกระดับการประมงและผลิตภัณฑ์ประมง” ในงานเกษตรแฟร์ ปี’66 พร้อมชี้ช่องทางสร้างรายได้ให้กับผู้ที่สนใจ กรมประมงขอเชิญร่วมช้อป! ชิม! ชม! กิจกรรม “นวัตกรรมยกระดับการประมงและผลิตภัณฑ์ปร... จำนวนผู้อ่าน 490 กรมประมง...จัดใหญ่ ร่วมส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2566 ด้วยชุดกระเช้าสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพจากร้าน Fisherman Shop พร้อมเปิดศูนย์ประมง 43 แห่ง  และอควาเรี่ยม 10 แห่ง  ให้ประชาชนเข้าชมฟรี !! กรมประมง...จัดใหญ่ ร่วมส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2566 ด้วยชุดกระเช้าสินค้าและผลิตภัณฑ์... จำนวนผู้อ่าน 488


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

  รายละเอียด กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    email  prfisheries2563@gmail.com  โทรศัพท์ 025620569  FAX 025620569  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6