อธิบดีกรมประมง...ห่วงใยพี่น้องชาวอุบลฯ จากฤทธิ์พายุโนรู ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือ ตลอดจนเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิด

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์


อธิบดีกรมประมง...ห่วงใยพี่น้องชาวอุบลฯ จากฤทธิ์พายุโนรู ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือ ตลอดจนเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิด อธิบดีกรมประมง...ห่วงใยพี่น้องชาวอุบลฯ จากฤทธิ์พายุโนรู ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือ ตลอดจนเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิด..คลิก

จากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่น “โนรู” ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจากฝนที่ตกสะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมประมง มีความกังวลและห่วงใยพี่น้องเกษตรกรชาวประมง รวมถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุดังกล่าว จึงได้ระดมเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานี ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.พิบูลมังสาหาร อ.ดอนมดแดง อ.วารินชำราบ ทั้งการอพยพ-เคลื่อนย้ายผู้ป่วย และช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงเพื่อบรรเทาความเสียหายให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า…จากฝนที่ตกสะสมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศในขณะนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากจึงได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานเร่งปฏิบัติการร่วมกันอย่างเต็มกำลังในการดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วน สำหรับในส่วนของ กรมประมง มีการมอบหมายให้กองตรวจการประมงส่งเจ้าหน้าที่ตรวจการประมงจากหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโนรูในพื้นที่ รวมถึงสั่งการให้ประมงจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติได้ทันท่วงที ยังได้สั่งการให้หน่วยงานกรมประมงในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรอย่างเร่งด่วนและเต็มกำลังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าโดยจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ กำลังคน พร้อมเรือตรวจการณ์ประมงออกให้ความช่วยเหลือในสภาวะฉุกเฉินที่เกิดอุทกภัยสำหรับความเสียหายด้านประมงในขณะนี้ รวมทั้งแจ้งเตือนภัยให้เกษตรกรได้รับทราบข่าวสารอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์จึงขอให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

อธิบดีกรมประมง กล่าวทิ้งท้ายว่า...หากพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงรวมถึงประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล อุบลราชธานี โทร. 045-252-601 และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริธร อุบลราชธานี โทร.045-252-940 หากได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ สามารถขอรับความช่วยเหลือได้โดยให้หน่วยงานกรมประมงภายในจังหวัดพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • กรมประมง...ออกประกาศฉบับใหม่ “ฤดูน้ำแดง 2566” ให้อำนาจคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดปรับพื้นที่ - เครื่องมือได้ตามความเหมาะสม คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ เริ่ม 16 พ.ค. 65 นี้ กรมประมง...ออกประกาศฉบับใหม่ “ฤดูน้ำแดง 2566” ให้อำนาจคณะกรรมการประมงประจำจังหว... จำนวนผู้อ่าน 3,010  กรมประมง....ประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลาง ปี 2566 2 ช่วง : วันที่ 15 ก.พ. – 15 พ.ค. และ วันที่ 16 พ.ค. – 14 มิ.ย. เผยปีที่ผ่านมาปลาทูฝั่งอ่าวไทยเพิ่มกว่า 63 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นมูลค่ากว่า 2 พันล้านบาท กรมประมง....ประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลาง ปี 2566 2 ช่วง : วันที่ 15 ก.พ. – 15 พ.ค. แ... จำนวนผู้อ่าน 2,436 กรมประมง เร่งกวดขันการบังคับใช้กฎหมาย มาตรา 64 และ 65 ห้ามครอบครองสัตว์น้ำ 3 ชนิด และ ห้ามนำเข้า นำออก นำผ่าน เพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ 13 ชนิด กรมประมง เร่งกวดขันการบังคับใช้กฎหมาย มาตรา 64 และ 65 ห้ามครอบครองสัตว์น้ำ 3 ชนิ... จำนวนผู้อ่าน 1,007 กรมประมง...ผลักดัน 14 สัตว์น้ำจืด เพื่อขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มุ่งยกระดับเศรษฐกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย กรมประมง...ผลักดัน 14 สัตว์น้ำจืด เพื่อขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มุ่ง... จำนวนผู้อ่าน 606 กรมประมง...แจงปมร้อน ปล่อยเอกชนโปรโมท “เก๋าหยก” 1 ในปลาเอเลี่ยนสปีชีส์ที่ห้ามเพาะเลี้ยง ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ. 2564 กรมประมง...แจงปมร้อน ปล่อยเอกชนโปรโมท “เก๋าหยก” 1 ในปลาเอเลี่ยนสปีชีส์ที่ห้ามเพ... จำนวนผู้อ่าน 583 กรมประมง...เตือนประชาชน ระวัง!!!  กรมประมง...เตือนประชาชน ระวัง!!!   จำนวนผู้อ่าน 568 กรมประมงหนุนใช้ “ซูริมิจากปลาน้ำจืด” ทดแทนปลาทะเล หวังเป็นทางเลือกใหม่ในอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น้ำ มุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  กรมประมงหนุนใช้ “ซูริมิจากปลาน้ำจืด” ทดแทนปลาทะเล หวังเป็นทางเลือกใหม่ในอุตสาหกร... จำนวนผู้อ่าน 531 กรมประมงปลื้ม !!! โชว์ผลสำเร็จเกษตรกรเข้มแข็งหลังเข้าร่วม  “แปลงใหญ่ปลาสวยงาม @จังหวัดราชบุรี” กรมประมงปลื้ม !!! โชว์ผลสำเร็จเกษตรกรเข้มแข็งหลังเข้าร่วม  “แปลงใหญ่ปลาสวยงาม @จ... จำนวนผู้อ่าน 528 กรมประมงขอเชิญร่วมช้อป! ชิม! ชม! กิจกรรม “นวัตกรรมยกระดับการประมงและผลิตภัณฑ์ประมง” ในงานเกษตรแฟร์ ปี’66 พร้อมชี้ช่องทางสร้างรายได้ให้กับผู้ที่สนใจ กรมประมงขอเชิญร่วมช้อป! ชิม! ชม! กิจกรรม “นวัตกรรมยกระดับการประมงและผลิตภัณฑ์ปร... จำนวนผู้อ่าน 497 กรมประมง...จัดใหญ่ ร่วมส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2566 ด้วยชุดกระเช้าสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพจากร้าน Fisherman Shop พร้อมเปิดศูนย์ประมง 43 แห่ง  และอควาเรี่ยม 10 แห่ง  ให้ประชาชนเข้าชมฟรี !! กรมประมง...จัดใหญ่ ร่วมส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2566 ด้วยชุดกระเช้าสินค้าและผลิตภัณฑ์... จำนวนผู้อ่าน 489


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

  รายละเอียด กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    email  prfisheries2563@gmail.com  โทรศัพท์ 025620569  FAX 025620569  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6