กรมประมง...เร่งสนองนโยบายรัฐมนตรี ก.เกษตรฯ ลุยเปิดตลาด...Fisherman Market สร้างช่องทางกระจายผลผลิต ช่วยชาวประมงพื้นบ้าน จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภคโดยตรง

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์


กรมประมง...เร่งสนองนโยบายรัฐมนตรี ก.เกษตรฯ ลุยเปิดตลาด...Fisherman Market สร้างช่องทางกระจายผลผลิต ช่วยชาวประมงพื้นบ้าน จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภคโดยตรง >>>>>รูปภาพทั้งหมด<<<<<

กรมประมง...เปิดตลาด Fisherman Market โซนด้านหน้าอาคาร FMC ในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

ให้ชาวประมงพื้นบ้านนำสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำคุณภาพดี มีมาตรฐาน มาจัดจำหน่ายในราคาสุดพิเศษ

เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการประกอบอาชีพ หลังประสบปัญหาด้านช่องทางการกระจายผลผลิต จากผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 สนองนโยบาย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้มีข้อสั่งการให้กรมประมงดำเนินการให้ความช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านเป็นการเร่งด่วน

จากความห่วงใยของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงกรณีที่ชาวประมงพื้นบ้านได้ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะด้านช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิต เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยในระยะเร่งด่วนนี้กรมประมงได้จัดทำโครงการ “กระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค” เพื่อเปิดช่องทางการตลาดสำหรับกระจายผลผลิต ในพื้นที่จังหวัดชายทะเล ทั้ง 23 จังหวัด ซึ่งจะทำการประสานงานกับห้างสรรพสินค้าทั้งค้าส่ง และค้าปลีก สถานีบริการน้ำมัน โรงงานแปรรูป รวมทั้งตลาดในชุมชน เพื่อช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านให้ได้มีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำเพื่อให้มีรายได้ที่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ รวมถึงสนับสนุนพัฒนาทักษะการขาย การแปรรูป และการบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้เกิดความมั่นคงในระยะยาวต่อไป

กรมประมงได้เปิดตลาด Fisherman Market โซนด้านหน้าอาคาร FMC ในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่อให้ชาวประมงพื้นบ้านได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ คุณภาพดี มีมาตรฐาน มาวางจำหน่ายให้ผู้บริโภคได้ร่วมอุดหนุนในราคาสุดพิเศษ โดยในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 ถือเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์

ในเชิงสัญลักษณ์เป็นครั้งแรก ซึ่งมีสินค้ามาวางจำหน่ายมากมายหลายรายการ อาทิ ปลาแดดเดียว

(ปลาอินทรี ปลาทู ปลาแดง ปลาจวด ปลาหลังเขียว) ปลาเห็ดโคนแช่แข็ง - แปรรูป หมึกสด - แห้ง หอยทอดกรอบปรุงรส ข้าวเกรียบหอยแมลงภู่ สาหร่ายพวงองุ่น ดอกเกลือ กะปิ และอาหารทะเลแปรรูปอื่น ๆ เป็นต้น และนอกจากนี้ กรมประมงยังได้กำหนดให้มีการกระจายการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านให้ครอบคลุมทุกชุมชนของ 23 จังหวัดชายทะเลอีกด้วย

โดยโอกาสนี้ นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหารกรมประมง ยังได้ร่วมเยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์กิจกรรมกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค ภายใต้นโยบาย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยชาวประมงพื้นบ้านหลังได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ณ ตลาด Fisherman Market โซนด้านหน้าอาคาร FMC กรุงเทพมหานคร ด้วย

ทั้งนี้ ผู้บริโภคที่สนใจสามารถร่วมอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชาวประมงพื้นบ้าน ได้ที่ตลาดนัด

กรมประมง ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป โดยสามารถติดตามรายละเอียด หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมประมง โทรศัพท์ 0 2562 0600 - 15 ในวันและเวลาราชการ หรือ Facebook Page : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง

#กรมประมง

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

#นายสมชวนรัตนมังคลานนท์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง

#นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์รองอธิบดีกรมประมง

#รองฯเหลิมเติมข่าวดี

#นายถาวรทันใจรองอธิบดีกรมประมง

#DOF_insidebyรองช่อน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมง....ประกาศ “ปิดอ่าวไทย ปี 2565”   1,796   4 - 28 ก.พ. 2565 กรมประมง...เปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ เตือน ! ...  1,136  กรมประมง เชิญเยาวชนไทยร่วมปลุกพลังมูเตลู กับกิจกรรมประกวดวาดภาพ    1,121  กรมประมง...ประกาศ “ฤดูน้ำแดง 2565” คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ ย้ำยังคงก...  1,039  กรมประมง...เตือนเกษตรกรเตรียมรับมือ “ภัยแล้ง”   962   กรมประมงย้ำ!!! กัลปังหา ดอกไม้ทะเล ปะการัง หอยมือเสือ“ห้ามค้า ห้ามเพาะ ห้ามครอบ...  945  ประชาสัมพันธ์ กรมประมง   868  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายหาราย...  675  กรมประมง...ออกประกาศ ! “ขยายเวลา” การหมดอายุหนังสืออนุญาต 14 เรื่อง จนถึง 31 มี...  656  กรมประมง... เปิดแล้ววันนี้ ร้าน Fisherman Shop@BangKhen   459


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

     กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900      prfisheries2563@gmail.com   025620569   025620569   แฟนเพจ