กรมประมง จัดทำหนังสือชุด

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์


กรมประมง จัดทำหนังสือชุด ???? กรมประมง จัดทำหนังสือชุด "ใต้ร่มพระบารมีจากสายธาราสู่มหานที 95 ปี เนื่องในวาระ ครบรอบ 95 ปี ของการสถาปนากรมประมง เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

?? ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ กรมประมงจึงได้อัพโหลดไฟล์หนังสือลงในเว็บไซต์กรมประมง เพื่อทุกท่านได้ดูในรูปแบบออนไลน์ โดยชุดหนังสือประกอบด้วย 4 เล่ม ได้แก่

?? พรรณปลาไทยจากสายธาราสู่มหานที 95 ปี กรมประมง คลิก??????

https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref80748

?? 95 ชนิด ปลาสวยงามน้ำจืดไทย 9 ปี กรมประมง คลิก??????

https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref80747

?? 95 ชนิด ปลาสวยงามทะเล 95 ปี กรมประมง คลิก??????

https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref80749

?? เครื่องมือประมงของไทยคลิก??????

https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref80750

?? สามารถเข้าไปดูหนังสือทุกเล่มได้ที่ลิ้งค์ ??????

https://www4.fisheries.go.th/.../main/view_qr_group/131/8780

#กรมประมง

#กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

#กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

#กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

#กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

#กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นำ้

#ผู้ทรงคุณวุฒิ

#ผู้เชี่ยวชาญ

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมง....ประกาศ “ปิดอ่าวไทย ปี 2565”   1,183   4 - 28 ก.พ. 2565 กรมประมง...เปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ เตือน ! ...  999  กรมประมง...เตือนเกษตรกรเตรียมรับมือ “ภัยแล้ง”   868  ประชาสัมพันธ์...กรมประมง...แจ้งเตือน "เกษตรกร" เฝ้าระวังโรคระบาดปลาจากสภาพอากาศ ...  707  “กรมประมง” เตือน “เกษตรกร” เฝ้าระวังโรคระบาดปลาจากสภาพอากาศ ในช่วงฤดูหนาว   686  กรมประมง...เร่งสนองนโยบายรัฐมนตรี ก.เกษตรฯ ลุยเปิดตลาด...Fisherman Market สร้าง...  665  กรมประมง เพาะพันธุ์ “ปลาหุด” สัตว์น้ำหายาก ราคาสูง สำเร็จครั้งแรกในเขตพื้นที่ภาค...  662  ประชาสัมพันธ์ กรมประมง   635   กรมประมงย้ำ!!! กัลปังหา ดอกไม้ทะเล ปะการัง หอยมือเสือ“ห้ามค้า ห้ามเพาะ ห้ามครอบ...  623  กรมประมง...ออกประกาศ ! “ขยายเวลา” การหมดอายุหนังสืออนุญาต 14 เรื่อง จนถึง 31 มี...  519

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

     กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900      prfisheries2563@gmail.com   025620569   025620569   แฟนเพจ