ขอเชิญติดตามรับชมการให้สัมภาษณ์ของ นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ประเด็น : ทำประมง "หอยแครง" อย่างไรให้ถูกกฎหมาย

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์


ขอเชิญติดตามรับชมการให้สัมภาษณ์ของ นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ประเด็น : ทำประมง "หอยแครง" อย่างไรให้ถูกกฎหมาย ขอเชิญติดตามรับชมการให้สัมภาษณ์ของ

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง

ประเด็น : ทำประมง "หอยแครง" อย่างไรให้ถูกกฎหมาย

รายการความรู้คู่เกษตร ทางช่อง You Tube Chanel : Keset TV เกษตรทีวี HD49

https://youtu.be/7MdKUQ3ABl8

#นายบัญชาสุขแก้ว_รองอธิบดี

#กรมประมง

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมง....ประกาศ “ปิดอ่าวไทย ปี 2565”   1,226   4 - 28 ก.พ. 2565 กรมประมง...เปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ เตือน ! ...  1,027  กรมประมง...เตือนเกษตรกรเตรียมรับมือ “ภัยแล้ง”   875  ประชาสัมพันธ์...กรมประมง...แจ้งเตือน "เกษตรกร" เฝ้าระวังโรคระบาดปลาจากสภาพอากาศ ...  715  “กรมประมง” เตือน “เกษตรกร” เฝ้าระวังโรคระบาดปลาจากสภาพอากาศ ในช่วงฤดูหนาว   697   กรมประมงย้ำ!!! กัลปังหา ดอกไม้ทะเล ปะการัง หอยมือเสือ“ห้ามค้า ห้ามเพาะ ห้ามครอบ...  683  กรมประมง...เร่งสนองนโยบายรัฐมนตรี ก.เกษตรฯ ลุยเปิดตลาด...Fisherman Market สร้าง...  679  ประชาสัมพันธ์ กรมประมง   675  กรมประมง...ออกประกาศ ! “ขยายเวลา” การหมดอายุหนังสืออนุญาต 14 เรื่อง จนถึง 31 มี...  538  กรมประมง...เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคและอาการขี้ขาวในกุ้งขาวแวนนาไม   508

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

     กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900      prfisheries2563@gmail.com   025620569   025620569   แฟนเพจ