คณะเจ้าหน้าที่กรมประมงเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

 ห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร กรมประมง

คณะเจ้าหน้าที่กรมประมงเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 เผยเเพร่: 2020-07-03  |   ข่าววันที่: 2020-07-03 |  อ่าน: 43 ครั้ง
 

คณะเจ้าหน้าที่กรมประมงเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 30 มิถุนายน 2563


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • คู่มือการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB ของผู้เข้าใช้บริการ.. (948)  ระเบียบการใช้ห้องสมุดกรมประมง.. (908) ระเบียบการยืม-คืน ทรัพยากรห้องสมุดกรมประมง.. (790) ประวัติห้องสมุดกรมประมง.. (735) E-book การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านการประมง.. (719) ห้องสมุดเปิดให้บริการ wifi แก่บุคลากรกรมประมงและบุคคลทั่วป เพื่อความสะดวกในการใช้บริการแล้ว.. (654) ห้องสมุดกรมประมง จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติกรมประมง (ELIB).. (597) อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดกรมประมง.. (563) ห้องสมุดกรมประมง จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติกรมประมง (ELIB).. (509) อบรมบรรณรักษ์ กระทรวงเกษตร รัฐบาลอินโดนีเซีย ปี พ.ศ. 2557.. (503) หนังสือและนิตยสารใหม่ที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนเมษายน 2561 .. (503) อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดกรมประมง .. (502) หนังสือใหม่ที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนมกราคม 2561.. (496) แนะนำ นิตยสารใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560.. (489) รายชื่อนิตยสารที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561.. (479) ขอพระองค์ทรงพระเจริญ.. (466) อบรมบรรณรักษ์ กระทรวงเกษตร รัฐบาลอินโดนีเซีย ปี พ.ศ. 2556.. (465) หนังสือใหม่ที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561.. (445) นิตยสารเพื่อนันทนาการ ประจำเดือนมกราคม 2561.. (444) รายชื่อหนังสือวิชาการทางด้านการประมงใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2561.. (421)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร กรมประมง

     อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900