กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี


กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดของไทย ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย ณ แม่น้ำนครนายก หมู่ 9 ต.บางสมบูรณ์ อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สัตว์น้ำ และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

     ม.2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170    if.pathumthani@gmail.com   025463186   025463186   แฟนเพจ