ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม GAP

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี


ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม GAP วันที่ 7-23 พฤศจิกายน 2565 นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี มอบหมายให้นายสุรเดช ส้มแก้ว นักวิชาการประมง พร้อมด้วยนางสาวผุสดี ขำปรางค์ นักวิชาการประมง เข้าดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม GAP ตรวจติดตาม ปลานิลและปลาน้ำจืดอื่นๆ เพื่อรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2566 พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ ตัวอย่างอาหารสัตว์น้ำ ตัวอย่างน้ำ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีวันที่ 7-23 พฤศจิกายน 2565 นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี มอบหมายให้นายสุรเดช ส้มแก้ว นักวิชาการประมง พร้อมด้วยนางสาวผุสดี ขำปรางค์ นักวิชาการประมง เข้าดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม GAP ตรวจติดตาม ปลานิลและปลาน้ำจืดอื่นๆ เพื่อรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2566 พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ ตัวอย่างอาหารสัตว์น้ำ ตัวอย่างน้ำ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

     ม.2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170    if.pathumthani@gmail.com   025463186   025463186   แฟนเพจ