สอ.3 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565

นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี มอบหมายให้ นายวิไชย ไชยแก้ว นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ เทศทอง เจ้าหน้าที่ประมง เข้าตรวจรับรองสุขอนามัยฟาร์มและสุขภาพสัตว์น้ำ สถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.3) และสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.4) บริษัท อะแควริคอร์ป จำกัด ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พร้อมตรวจติดตาม GAP สัตว์น้ำสวยงาม

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

     ม.2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170    if.pathumthani@gmail.com   025463186   025463186   แฟนเพจ