พบสัตว์น้ำตายในแม่น้ำเจ้าพระยา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี


พบสัตว์น้ำตายในแม่น้ำเจ้าพระยา วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565

นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี มอบหมายให้นายวิไชย ไชยแก้ว นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ เทศทอง เจ้าหน้าที่ประมง เข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย นางสาวชนิกานต์ โชติมา นักวิชาการชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายมณเฑียร เกษตรสมบูรณ์ ประมงอำเภอหนองเสือ รับผิดชอบพื้นที่อำเภอหนองเสือและอำเภอเมืองปทุมธานี และนางวาสนา จันทร์แจ่มใส เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ตรวจสอบกรณี มีการแจ้งพบสัตว์น้ำตายในแม่น้ำเจ้าพระยา เหตุเกิด 15 กรกฎาคม 2565 ในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี(สำนักงานประมงจังหวัด รับเรื่อง 25 กรกฎาคม 2565) สอบถามเบื้องต้น พระสงฆ์ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล และคนในชุมชน พบว่าช่วงดังกล่าว น้ำทะเลหนุน น้้ำในแม่น้ำใสกว่าปกติ พบปลาตาย และกุ้งเกยฝั่ง สอบถามผู้นำชุมชน ไม่พบการแจ้งเรื่องดังกล่าว ผลตรวจสอบวันนี้เบื้องต้นพบคุณภาพน้ำปกติ และสัตว์น้ำ เช่น ปลาเสือผ่นน้ำ ปลาสวาย ปลาสังกะวาด ว่ายน้ำเล่น และขึ้นกินอาหารเป็นปกติเช่นกัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

     ม.2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170    if.pathumthani@gmail.com   025463186   025463186   แฟนเพจ