ตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี


ตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำ วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี มอบหมายให้ นายชัยสิทธิ์ เสนา นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายสุรเดช ส้มแก้ว นักวิชาการประมง และนางสาวผุสดี ขำปรางค์ นักวิชาการประมง เข้าดำเนินการตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ตามมาตรฐาน GAP กรมประมง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา และศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ ตัวอย่างอาหารสัตว์น้ำ และตัวอย่างน้ำวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี มอบหมายให้ นายชัยสิทธิ์ เสนา นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายสุรเดช ส้มแก้ว นักวิชาการประมง และนางสาวผุสดี ขำปรางค์ นักวิชาการประมง เข้าดำเนินการตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ตามมาตรฐาน GAP กรมประมง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา และศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ ตัวอย่างอาหารสัตว์น้ำ และตัวอย่างน้ำ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

     ม.2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170    if.pathumthani@gmail.com   025463186   025463186   แฟนเพจ