สอ.4 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565

นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี มอบหมายให้ นายวิไชย ไชยแก้ว นักวิชาการประมงปฏิบัติการพร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ เทศทอง เจ้าหน้าที่ประมง เข้าตรวจรับรองสุขอนามัยฟาร์มและสุขภาพสัตว์น้ำ สถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.4) บริษัท อะควาไซเมนซิส จำกัด ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ นำส่งห้องปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง

 

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

 ม.2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170    if.pathumthani@gmail.com   025463186   025463186   แฟนเพจ