ฝึกอบรม รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปี 2565 จำนวน 60 คน เกษตรกรที่เข้าร่วมฝึกอบรมต้องมีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนครนายก

หลักสูตร การเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ การเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด การใช้ฮอร์โมนเพื่อเร่งการตกไข่ปลา การอนุบาลลูกปลาวัยอ่อน และการผลิตอาหารธรรมชาติ

การจัดอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2565

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2565

สนใจติดต่อ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

คลอง 13 หมู่ 2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170

โทร : 02-5463186

FACEBOOK : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2565

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

 ม.2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170    if.pathumthani@gmail.com   025463186   025463186   แฟนเพจ