GAP สัตว์น้ำสวยงาม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี


GAP สัตว์น้ำสวยงาม วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี มอบหมายให้นายวิไชย ไชยแก้ว นักวิชาการประมงปฏิบัติการพร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ เทศทอง เจ้าหน้าที่ประมง เข้าตรวจติดตามฟาร์ม GAP สัตว์น้ำสวยงาม รังสิตคลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

 ม.2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170    if.pathumthani@gmail.com   025463186   025463186   แฟนเพจ